Zaproszenie do składania ofert - nauka pływania

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu

zaprasza do składania ofert

na dzierżawę pomieszczeń krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej 11 w Brzegu
z przeznaczeniem na naukę i doskonalenie nauki pływania.

 

Szczegóły w załącznikach:
- zaproszenie do składania ofert (wraz z wzorami oferty i oświadczeń) - załącznik 1
- wzór umowy - załącznik 2