Obiekty Basen Letni

Informacje

Basen Letni w Brzegu znajduje się przy ul. Korfantego 24. Składa się z trzech niecek: rekreacyjnej, pływackiej i brodzika, a powierzchnia wody to blisko 1300 metrów kwadratowych. 
Planowane otwarcie basenu: 9 lipca 2024 r.

ULOTKA INFORMACYJNA

W odróżnieniu od wielu innych tego typu obiektów, zakup biletu na basen w Brzegu pozwala na dowolną liczbę wejść i wyjść w ciągu jednego dnia, co umożliwia swobodne korzystanie z terenów rekreacyjnych wokół basenu: naturalnego akwenu wraz z plażą i pomostami wokół stawu.
W odległości 200 metrów od basenu (w sąsiedztwie obwodnicy Brzegu) znajduje się parking dla samochodów osobowych, a na terenie ośrodka punkty gastronomiczne. 

CENNIK WSTĘPU NA BASEN LETNI W BRZEGU
w sezonie 2024

1. Bilety całodniowe
- normalny: 15,00 zł
- ulgowy: 10,00 zł
- dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 8 zł
2. Bilety popołudniowe (obowiązujące od godz. 16.00):
- popołudniowy normalny: 12,00 zł
- popołudniowy ulgowy: 7,00 zł
- popołudniowy dla posiadacza karty dużej rodziny: 6 zł
3. Wynajem leżaka: 10 zł

Bilety ulgowe przysługują, po okazaniu dokumentów uprawniających do zniżki:
- dzieciom, uczącej się młodzieży i studentom do ukończenia 26 roku życia
- emerytom, rencistom

Bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny (w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2424), przysługuje po okazaniu Karty Dużej Rodziny i dokumentów potwierdzających tożsamość.

Wstęp wolny przysługuje:
- dzieciom do dnia ukończenia 3. roku życia, będących pod opieką osoby pełnoletniej, która zakupiła bilet, po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek dziecka;
- opiekunom osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, po okazaniu dokumentu świadczącego o niepełnosprawności
- weteranom, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2112), po okazaniu dokumentu potwierdzającego status weterana.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z basenu: link

REGULAMIN BASENU LETNIEGO

Basen Letni
Czytaj