Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z działalnością statutową MOSiR Brzeg.

Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu, ul.Sportowa 1, 49-304 Brzeg, zwany dalej MOSiR.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług, zgodnych ze Statutem MOSiR, m.in. wstępu na obiekty MOSiR, uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez MOSiR, kontakt związany ze świadczeniem usług, a także przesyłanie informacji o planowanych działaniach i informacji marketingowych (w tym newslettera). W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe:

 1. w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z usługi podaliście Państwo nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes MOSiR (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii usług świadczonych na Państwa rzecz, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
 3. w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes MOSiR (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;
 4. w celu kierowania do Państwa przez MOSiR treści informacyjnych i marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes MOSiR (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej informacji i komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail oraz drogą SMS/MMS, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie Państwa danych w tym celu odbywa się tylko po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji, w tym marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną. Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 5. w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MOSiR na podstawie zainteresowania ofertą MOSiR. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO)
 6. w celu promocji działalności MOSiR poprzez artykuły, fotografie, filmy itp. w środkach masowego komunikowania, w tym stronę internetową i inne. Podstawą prawną przetwarzania jest uzyskanie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO)

Jakie dane osobowe przyjmujemy od Państwa i przetwarzamy?

Najczęściej są to dane zwykłe takie jak imię i nazwisko, dane teleadresowe. W uzasadnionych przypadkach dodatkowo PESEL, NIP, nr rachunku bankowego i inne dane niezbędne do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa. Ponadto fotografie i filmy dokumentujące przebieg zajęć organizowanych prze MOSiR.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, dane te będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajduje się w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?”). Zgodę możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak możecie się Państwo z nami skontaktować?”.

Komu udostępniamy Państwa dane?

Co do zasady Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom i podmiotom trzecim. Wyjątkami w tym zakresie są okoliczności wymagane prawem, związane z realizacją usług w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz te, na które wyraziliście Państwo zgodę.

Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez MOSiR Państwa danych przysługuje szereg uprawnień:

 • mogą Państwo uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane oraz dodatkowo kopię Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa prośba obejmuje kopie danych należy wskazać nam jakich danych kopię chcieliby Państwo otrzymać. MOSiR może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaną Państwo powiadomieni. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;
 • możecie Państwo zażądać sprostowania swoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby MOSiR je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcecie Państwo, aby MOSiR przetwarzał te dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcecie Państwo, aby dane zostały przechowane w związku z ewentualnymi roszczeniami);
 • możecie Państwo zażądać przekazania swoich danych, które nam dostarczyliście, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane można samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy to zrobić na Państwa żądanie.
 • w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych przez MOSiR odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu mogą się Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?”);

Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza Państwa prawa, proszę nas o tym poinformować. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 nazywany Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych)].

Jak możecie się z Państwo z nami skontaktować?

 • MOSiR wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto, zawsze możecie Państwo napisać na adres MOSiR Brzeg, ul.Sportowa 1, 49-304 Brzeg.

COOKIES

Poszanowania prywatności osób korzystających z portalu jest dla Nas bardzo ważne. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą tego serwisu są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły mi swoje dane osobowe. Korzystanie z portalu w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia danych osobowych użytkownika. Udostępnienie danych osobowych w portalu jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie z portalu nie jest uzależnione od uaktywnienia cookies.

Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

„Cookies” są wykorzystywane w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika.

Nasza strona wykorzystuje "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” - użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. "Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron www domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.

Czytaj