Streetball Brzeski - zapraszamy na turniej 17 czerwca

Streetball Brzeski to prawdopodobnie najstarszy turniej koszykówki ulicznej w Polsce. 28. edycja zawodów odbędzie się w sobotę 17 czerwca 2023 r. na boiskach PSP 5 przy ul. Oławskiej (obok hali MOSiR-u). Zapraszamy zespoły do zgłaszania się - termin zapisów mija 14 czerwca.

W tym roku postawiliśmy na koszykówkę najmłodszych, dlatego otwieramy zapisy w aż pięciu kategoriach dziecięcych: od 9-latków po uczniów ostatnich klas podstawówek. Tradycja jednak zobowiązuje, dlatego na Streetballu Brzeskim nie może zabraknąć kategorii open. Zrezygnowaliśmy natomiast z najmniej popularnych kategorii szkół średnich i mikstów open, co nie znaczy, że nie wrócimy do nich w kolejnych latach. Wszystkie mecze będą rozgrywane oczywiście zgodnie z przepisami koszykówki 3x3.

Bardzo dobrą wiadomością dla kibiców basketu jest zaangażowanie do współpracy klubu KSK Stal Brzeg. To duże wsparcie organizacyjne jak i sportowe, bo Akademia Koszykarska Stali to jeden z najszybciej rozwijających się sportowych projektów w Brzegu.

Ostatnią nowością jest miejsce rozgrywania zawodów: po raz pierwszy zagramy na boiskach ze sztuczną nawierzchnią - przy ul. Oławskiej, których użyczy nam Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5. Mamy nadzieję, że będzie to przystań dla Streetballa Brzeskiego na najbliższe lata.

Poniżej publikujemy regulamin zawodów wraz ze szczegółowymi informacjami. Najważniejsze z nich to termin i forma zgłoszeń: do 14 czerwca 2023 r. pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i telefon, pod którym znajdziecie szczegółowe informacje: 513 791 044.

 

STREETBALL BRZESKI 2023
XXVIII TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ
BRZEG, 17 CZERWCA 2023 r.
REGULAMIN TURNIEJU

1. Termin:
17 czerwca (sobota) 2023 r.
2. Ramowy harmonogram turnieju:
8.30 – udostępnienie boisk do rozgrzewek
9.00 – obowiązkowa odprawa kapitanów drużyn
9.15 – rozpoczęcie pierwszych meczów
Uwaga! Turnieje w poszczególnych kategoriach będą rozpoczynały się o różnych godzinach. Szczegółowy harmonogram zostanie podany po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń. Godzina zakończenia rozgrywek w poszczególnych kategoriach wiekowych uzależniona jest od liczby uczestniczących drużyn.
3. Miejsce:
Boiska wielofunkcyjne, ul. Oławska (naprzeciw Hali Sportowej MOSiRu).
4. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu, ul. Sportowa 1, 49-300 Brzeg.
5. Współorganizatorzy:
KSK Stal Brzeg, Sklepy Sportowe Team Sport
6. Uczestnicy:
- czteroosobowe drużyny (3 zawodników na boisku + 1 rezerwowy);
- osoby niepełnoletnie muszą okazać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych wypełnioną na druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
7. Kategorie wiekowe:
a) open
b) U 15 chłopców
c) U13 dziewcząt
d) U13 chłopców
e) U11 mieszana
f) U9 mieszana
UWAGA! Jeden zawodnik / jedna zawodniczka może występować tylko w jednej kategorii!
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo rezygnacji z rozgrywania jednej lub więcej kategorii, a także połączenia niektórych kategorii.
8. Zgłoszenia:
a) zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny, miejscowość z której pochodzi drużyna (większość drużyny), imiona i nazwiska zawodników, telefon kontaktowy kapitana/osoby reprezentującej drużynę;
b) zgłoszenia będą przyjmowane od 17 maja do 14 czerwca (do godziny 22:00), pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wiadomość kierowaną do strony na facebooku: fb.com/mosirbrzeg;
c) w kategoriach open mężczyzn zgłoszenia może dokonać wyłącznie jeden z zawodników zespołu (kapitan); w pozostałych kategoriach zgłoszenia może dokonać również przedstawiciel klubu, jeśli drużyna reprezentuje klub;
d) zgłoszenie jest ważne pod warunkiem uiszczenia wpisowego i przedstawienia dowodu wpłaty w terminie do 14 czerwca do godz. 22.00;
e) uiszczenia wpisowego należy dokonać przelewem na konto: Klub Sportowy Koszykówki Stal Brzeg, nr rachunku: 35 2490 0005 0000 4530 9583 5258
f) wysokość wpisowego: kategoria open – 50 zł od drużyny, pozostałe kategorie – 20 zł od drużyny;
g) organizatorzy nie zwracają wpisowego w przypadku rezygnacji z udziału w turnieju zgłoszonym po upływie terminu zgłoszeń;
h) o przyjęciu drużyny decyduje kolejność zgłoszeń – organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia zapisów w poszczególnych kategoriach w przypadku otrzymania liczby zgłoszeń przekraczających możliwości rozegrania turnieju w zaplanowanych godzinach.
i) w przypadku występowania w składzie drużyny osób niepełnoletnich, warunkiem dopuszczenia ich do udziału w turnieju jest przedstawienie w dniu zawodów pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego o treści według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
9. System rozgrywek:
System rozgrywek zostanie ustalony po zweryfikowaniu wszystkich otrzymanych zgłoszeń i zostanie przedstawiony w dniu turnieju, bezpośrednio przed pierwszymi meczami. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami gry w koszykówkę 3x3 określonymi w dokumencie „Oficjalne przepisy gry w koszykówkę 3x3” Polskiego Związku Koszykówki z następującymi wyjątkami:
- podczas turnieju obowiązują uproszczone protokoły,
- podstawowy czas gry będzie wynosił 8 minut, ale organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tego zapisu przed rozpoczęciem turnieju;
- czas gry nie będzie zatrzymywany, poza następującymi wyjątkami: time-out, przerwa zarządzona przez sędziego, ostatnia minuta meczu; ostatnie dwie minuty meczu w kategorii open w meczach od półfinałów do końca rozgrywek;
- nie obowiązują regulacje dot. strojów – zaleca się, aby zespoły występowały w jednolitych koszulkach, ale organizatorzy zapewniają również „znaczniki” identyfikujące drużyny.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych zmian w celu uproszczenia zasad turnieju i w takim wypadku poinformują o tym podczas odprawy kapitanów.
10. Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrody i puchary dla wszystkich drużyn, które zajmą pierwsze miejsca w swoich kategoriach, medale dla wszystkich uczestników, którzy zajęli miejsca na podium oraz nagrody indywidualne.
11. Inne:
a) Sędziowie mają prawo do usuwania zawodników, którzy w szczególny sposób łamią przepisy gry.
b) Obowiązuje całkowity zakaz „wsadów” zarówno podczas meczów, jak i podczas rozgrzewki.
c) Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.
d) Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju. Zawodnicy są ubezpieczeni we własnym zakresie.
e) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiłyby rozegranie imprezy. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizatorzy zastrzegają sobie prawo opóźnienia rozpoczęcia turnieju, przerwania turnieju i wznowienia rozgrywek po przerwie, a także przeniesienia turnieju na halę sportową.

UWAGA!!!
Zawody mają charakter sportowo-rekreacyjny. W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni i udział w nich jest dobrowolny. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i występują w zawodach na własną odpowiedzialność, oświadczając, że nie istnieją przeciwwskazania do ich uczestnictwa w zawodach. Organizatorzy zapewniają opiekę ratownika medycznego.
Udział w zawodach jest równoznaczny z dobrowolnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocji na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu jak i ostatecznej interpretacji w sprawach nie objętych regulaminem.

KONTAKT I INFORMACJE
www.mosir.brzeg.pl
e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 513 791 044

Załącznik nr 1 - zgoda rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej