Zapraszamy dzieci na Sportowe Wtorki

W pierwsze trzy wtorki lipca MOSiR wspólnie z Aglomeracją Wrocławską organizują sportowe zawody i pikniki dla dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych. Udział jest bezpłatny! Kiedy: 7, 14 i 21 lipca (wtorki) w godz. 10-15 Gdzie: Stadion Miejski w Brzegu Dla kogo: dla dziewcząt i chłopców z klas IV-VIII szkół podstawowych

Program: 7 lipca – turniej piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt 14 i 21 lipca – sportowe pikniki - ultimate frisbee, biegi na orientację, bule, badminton, streetball, piłkarzyki, mini tenis stołowy

DLA KAŻDEGO DZIECKA – CIEPŁY POSIŁEK! -----------------------------------------------------------

SPORTOWE WTORKI

Z MOSIR-em i AGLOMERACJĄ WROCŁAWSKĄ

REGULAMIN

ORGANIZATOR - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu, ul. Sportowa 1, 49-300 Brzeg, www.mosir.brzeg.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 513 791 044.

CEL IMPREZY Sportowe Wtorki z MOSiR-em i Aglomeracją Wrocławską są cyklem trzech wydarzeń o charakterze rekreacyjnym, promującym zdrowy tryb życia oraz wszelkie formy aktywności ruchowej.

TERMIN I MIEJSCE 7, 14 i 21 lipca 2020 r, godz. 10.00-15.00 Brzeg, Stadion Miejski, ul. Sportowa 1

UCZESTNICY Uczestnikami zawodów mogą być wszystkie dzieci urodzone w latach 2005-2009 (klasy IV-VIII szkoły podstawowej), który w dniu zawodów przedstawią zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w zawodach. Druk zgody dostępny jest na stronie mosir.brzeg.pl jak również do pobrania na stronie https://drive.google.com/file/d/1DyCa8eHCbgUzgf33G8rc64G0qKXFVq5e/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1DyCa8eHCbgUzgf33G8rc64G0qKXFVq5e/view?usp=sharing

Wyrażając powyższą zgodę rodzic/opiekun prawny zaświadcza, że jego dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w zawodach o charakterze rekreacyjnym.

Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne, organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.

Ze względu na obostrzenia sanitarne, wstęp na zawody mają wyłącznie uczestnicy, a 7 lipca również trenerzy/opiekunowie drużyn piłkarskich. Organizatorzy zapewniają podczas zawodów opiekę wykwalifikowanej kadry.

PRZEBIEG ZAWODÓW 7 lipca 2020 r – turniej piłkarski dla dziewcząt i chłopców; system rozgrywek i podział na kategorie dostosowany do wieku i liczby zgłoszonych drużyn;

14 lipca 2020 – sportowy piknik; w programie ultimate frisbee, biegi na orientację, bule, badminton, streetball, piłkarzyki, mini tenis stołowy;

21 lipca 2020 – sportowy piknik; w programie ultimate frisbee, biegi na orientację, bule, badminton, streetball, piłkarzyki, mini tenis stołowy.

ZGŁOSZENIA Zgłoszenia są przyjmowane e-mailem wysłanym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zawierającym imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, kontakt telefoniczny rodzica), a także w dniu poszczególnych zawodów na Stadionie Miejskim w Brzegu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE - Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. - Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. - Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Regulamin opracował Jarosław Staśkiewicz www.mosir.brzeg.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 513 791 044


ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

NA UDZIAŁ DZIECKA W IMPREZIE SPORTOWO-REKREACYJNEJ POD NAZWĄ

„Sportowe Wtorki z MOSiR-em i Aglomeracją Wrocławską”

ORGANIZOWANEJ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI W BRZEGU

W DNIACH 7, 14 i 21 lipca 2020 r.

Imię i nazwisko dziecka:

…………………………..…………………………………………………………………………

Oświadczam, że:

1) zapoznałem (-łam) się z Regulaminem „Sportowych Wtorków z MOSiR-em i Aglomeracją Wrocławską, akceptuję wszystkie jego postanowienia, a w konsekwencji wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ww. zawodach,

2) brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje dziecko

w ww. zawodach. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach i filmach wykonanych w trakcie zawodów w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności w materiałach reklamowych i na portalach internetowych Organizatorów, na zasadach określonych w Regulaminie zawodów.

............................................................................................................

(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)