Zapraszamy do udziału w konkursie "20 lat Aquaparku Brzeg"

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że rok 2017 jest ważnym rokiem w działalności naszego obiektu. Równo 20 lat temu, w 1997 roku, mogli Państwo po raz pierwszy skorzystać z naszych usług. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji, które będziemy oferować każdego 20. dnia miesiąca. Jedną z takich atrakcji jest konkurs dla naszych Klientów. Nagrodami w konkursie są zniżki na wstęp do Aquaparku, a raz w miesiącu będzie losowany bon towarowy o wartości 100 zł. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kupon, prawidłowo odpowiedzieć na pytanie podane na kuponie, podać swoje dane i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie oraz otrzymywanie informacji związanych z działalnością Krytej Pływalni i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kupony są dostępne w kasie na Krytej Pływalni oraz w brzeskich gazetach. Zapraszamy do nas i do udziału w zabawie. REGULAMIN KONKURSU „20 LAT AQUAPARKU BRZEG” POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich przeprowadzany jest konkurs promocyjny „20 lat Aquaparku Brzeg” zwany dalej Konkursem. §2 Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu – jednostka organizacyjna Gminy Brzeg, z siedzibą przy ul. Sportowa 1, 49-304 Brzeg zwany dalej Organizatorem. §3 Konkurs urządzany jest na terenie miasta Brzeg w obiekcie krytej pływalni Aquapark Brzeg, ul. Wrocławska 11, 49-300 Brzeg zwanym dalej Aquaparkiem. §4 Niniejszy Konkurs urządzany jest na podstawie niniejszego regulaminu zwanego dalej Regulaminem. §5 Konkurs rozpoczyna się dnia 1 lutego 2017 roku i ostatecznie kończy w dniu 30 listopada 2017 roku, który jest też ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej. §6 1. Nagrodami w konkursie są: a) Nagrody natychmiastowe w postaci prawa do 50% zniżki przy zakupie wejściówki jednorazowej lub prawa do zniżki w wysokości 10,00 złotych przy zakupie abonamentowych kart wstępu. b) Nagroda miesiąca w postaci bonu towarowego o wartości 100,00 złotych dla osoby, która jako klient spędzi na pływalni największa ilość czasu w danym miesiącu. Czas pobytu na pływalni rejestrowany będzie przez ESOK (Elektroniczny System Obsługi Klienta). UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG §7 1. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej Uczestnikiem,