Tymczasowe zasady korzystania ze Stadionu Miejskiego

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów (z 11 lutego 2021 r.) w sprawie obostrzeń dopuszcza sport amatorski na obiektach otwartych. W związku z tym od poniedziałku 15 lutego ponownie zapraszamy wszystkich chętnych na Stadion Miejski, na którym można korzystać z bieżni i urządzeń do street workoutu. Na stadionie do odwołania obowiązują zasady takie, jak przed 21 grudnia 2020 r.: - obiekt jest dostępny od godz. 8.00 do 21.00 w cyklach 1-godzinnych; - obowiązują telefoniczne rezerwacje - pod numerem telefonu 501 168 757 w godzinach od 8.00 do 19.00 - przy wejściu i wyjściu obowiązuje dezynfekcja rąk.

Tymczasowe zasady korzystania ze Stadionu Miejskiego w Brzegu

W związku ze zniesieniem części ograniczeń dotyczących korzystania z obiektów otwartych MOSiR Brzeg wprowadza od dnia 15 lutego 2021 r. tymczasowe zmiany zasad korzystania ze Stadionu Miejskiego w Brzegu.

1. Na stadionie korzystać można z dwóch obiektów: bieżni lekkoatletycznej i placu do streetworkoutu. Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią w okresie zimowym jest udostępniane jedynie klubom piłkarskim. 2. Wyżej wymienione obiekty udostępniane są codziennie w godzinach od 8.00 do 21.00 w cyklach 1-godzinnych na podstawie wcześniejszych rezerwacji. 3. Pierwszeństwo z korzystania z obiektów mają grupy zorganizowane z klubów sportowych i stowarzyszeń, a w dalszej kolejności pozostałe grupy i osoby niezrzeszone. 4. Rezerwacji na poszczególne 1-godzinne moduły należy dokonywać u administratora obiektu telefonicznie – pod numerem 501 168 757 w godzinach od 8.00 do 19.00 5. W zgłoszeniu podajemy: a) obiekt, z którego chce skorzystać grupa (bieżnia, plac do streetworkoutu), b) liczebność grupy, c) dzień i godzinę rezerwacji, d) imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu osoby rezerwującej. 6. Osoby dokonujące rejestracji zobowiązane są do punktualnego przybycia na stadion. 7. Dla korzystających z obiektów udostępnione jest pomieszczenie WC, natomiast nie są dostępne pomieszczenia szatniowe i prysznice. 8. W trakcie korzystania z obiektów obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu oraz zasady dystansu społecznego. 9. Powyższe zasady obowiązywać będą do ich odwołania lub zmiany formy funkcjonowania obiektu. 10. W kwestiach nie objętych niniejszymi zmianami nadal obowiązuje Regulaminu Stadionu Miejskiego w Brzegu.