Streetball Brzeski - ostatnie dni zapisów na turniej koszykówki 3x3

Streetball Brzeski to prawdopodobnie najstarszy turniej koszykówki ulicznej w Polsce. 29. edycja zawodów odbędzie się w sobotę 8 czerwca 2024 r. na boiskach PSP 5 przy ul. Oławskiej (obok hali MOSiR-u). Termin zgłoszeń upływa za kilka dni - we wtorek 4 czerwca.

Po frekwencyjnym sukcesie ubiegłorocznego turnieju, w którym wystąpiło aż 27 dziecięcych i młodzieżowych drużyn, chcemy zrobić kolejny krok w kierunku rozwoju małej koszykówki. Dlatego otwieramy zapisy w aż sześciu kategoriach dziecięcych: od 9- po 16-latków. Tradycja jednak zobowiązuje, dlatego na Streetballu Brzeskim nie może zabraknąć kategorii open. Wszystkie mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami koszykówki 3x3.

Podobnie jak rok temu naszym głównym partnerem jest klub KSK Stal Brzeg. To duże wsparcie zarówno organizacyjne jak i sportowe, bo Akademia Koszykarska Stali to jeden z najszybciej rozwijających się sportowych projektów w Brzegu.

Również rok temu przenieśliśmy nasze zawody na boiska ze sztuczną nawierzchnią - przy ul. Oławskiej, których użyczyła nam Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5. Sprawdziły się idealnie i już wiemy, że to będzie przystań dla Streetballa Brzeskiego na najbliższe lata.

Poniżej publikujemy regulamin zawodów wraz ze szczegółowymi informacjami. Najważniejsze z nich to termin i forma zgłoszeń: od 10 maja do 4 czerwca 2024 r. pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i telefon, pod którym znajdziecie szczegółowe informacje: 513 791 044.

 

STREETBALL BRZESKI 2024
XXIX TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ
BRZEG, 8 CZERWCA 2024 r.
REGULAMIN TURNIEJU

1. Termin:
8 czerwca (sobota) 2024 r.
2. Ramowy harmonogram turnieju:
8.30 – udostępnienie boisk do rozgrzewek
9.00 – obowiązkowa odprawa kapitanów drużyn
9.15 – rozpoczęcie pierwszych meczów
Uwaga! Turnieje w poszczególnych kategoriach będą rozpoczynały się o różnych godzinach. Szczegółowy harmonogram zostanie podany po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń. Godzina zakończenia rozgrywek w poszczególnych kategoriach wiekowych uzależniona jest od liczby uczestniczących drużyn.
3. Miejsce:
Boiska wielofunkcyjne, ul. Oławska (naprzeciw Hali Sportowej MOSiRu).
4. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu, ul. Sportowa 1, 49-300 Brzeg.
5. Współorganizatorzy:
KSK Stal Brzeg, Sklepy Sportowe Team Sport
6. Uczestnicy:
- czteroosobowe drużyny (3 zawodników na boisku + 1 rezerwowy);
- osoby niepełnoletnie muszą okazać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych wypełnioną na druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
7. Kategorie wiekowe:
a) open
b) U 16 chłopców (2008 i młodsi)
c) U14 dziewcząt (2010 i młodsze)
d) U14 chłopców (2010 i młodsi)
e) U12 dziewcząt (2012 i młodsze)
f) U12 chłopców (2012 i młodsi)
f) U10 mieszana (2014 i młodsi bez podziału na płeć)

UWAGA! Jeden zawodnik / jedna zawodniczka może występować tylko w jednej kategorii!
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo rezygnacji z rozgrywania jednej lub więcej kategorii, a także połączenia niektórych kategorii.
8. Zgłoszenia:
a) zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny, miejscowość z której pochodzi drużyna (większość drużyny), imiona i nazwiska zawodników, telefon kontaktowy kapitana/osoby reprezentującej drużynę;
b) zgłoszenia będą przyjmowane od 10 maja do 4 czerwca (do godziny 22:00), pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wiadomość kierowaną do strony na facebooku: fb.com/mosirbrzeg;
c) w kategoriach open mężczyzn zgłoszenia może dokonać wyłącznie jeden z zawodników zespołu (kapitan); w pozostałych kategoriach zgłoszenia może dokonać również przedstawiciel klubu, jeśli drużyna reprezentuje klub;
d) zgłoszenie jest ważne pod warunkiem uiszczenia wpisowego i przedstawienia dowodu wpłaty w terminie do 4 czerwca do godz. 22.00;
e) uiszczenia wpisowego należy dokonać przelewem na konto: Klub Sportowy Koszykówki Stal Brzeg, nr rachunku: 35 2490 0005 0000 4530 9583 5258
f) wysokość wpisowego: kategoria open – 50 zł od drużyny, pozostałe kategorie – 20 zł od drużyny;
g) organizatorzy nie zwracają wpisowego w przypadku rezygnacji z udziału w turnieju zgłoszonym po upływie terminu zgłoszeń;
h) o przyjęciu drużyny decyduje kolejność zgłoszeń – organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia zapisów w poszczególnych kategoriach w przypadku otrzymania liczby zgłoszeń przekraczających możliwości rozegrania turnieju w zaplanowanych godzinach.
i) w przypadku występowania w składzie drużyny osób niepełnoletnich, warunkiem dopuszczenia ich do udziału w turnieju jest przedstawienie w dniu zawodów pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego o treści według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
9. System rozgrywek:
System rozgrywek zostanie ustalony po zweryfikowaniu wszystkich otrzymanych zgłoszeń i zostanie przedstawiony w dniu turnieju, bezpośrednio przed pierwszymi meczami. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami gry w koszykówkę 3x3 określonymi w dokumencie „Oficjalne przepisy gry w koszykówkę 3x3” Polskiego Związku Koszykówki z następującymi wyjątkami:
- podczas turnieju obowiązują uproszczone protokoły,
- podstawowy czas gry będzie wynosił 8 minut, ale organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tego zapisu przed rozpoczęciem turnieju;
- czas gry nie będzie zatrzymywany, poza następującymi wyjątkami: time-out, przerwa zarządzona przez sędziego, ostatnia minuta meczu; ostatnie dwie minuty meczu w kategorii open w meczach od półfinałów do końca rozgrywek;
- nie obowiązują regulacje dot. strojów – zaleca się, aby zespoły występowały w jednolitych koszulkach, ale organizatorzy zapewniają również „znaczniki” identyfikujące drużyny.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych zmian w celu uproszczenia zasad turnieju i w takim wypadku poinformują o tym podczas odprawy kapitanów.
10. Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrody i puchary dla wszystkich drużyn, które zajmą pierwsze miejsca w swoich kategoriach, medale dla wszystkich uczestników, którzy zajęli miejsca na podium oraz nagrody indywidualne.
11. Inne:
a) Sędziowie mają prawo do usuwania zawodników, którzy w szczególny sposób łamią przepisy gry.
b) Obowiązuje całkowity zakaz „wsadów” zarówno podczas meczów, jak i podczas rozgrzewki.
c) Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.
d) Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju. Zawodnicy są ubezpieczeni we własnym zakresie.
e) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiłyby rozegranie imprezy. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizatorzy zastrzegają sobie prawo opóźnienia rozpoczęcia turnieju, przerwania turnieju i wznowienia rozgrywek po przerwie, a także przeniesienia turnieju na halę sportową.

UWAGA!!!
Zawody mają charakter sportowo-rekreacyjny. W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni i udział w nich jest dobrowolny. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i występują w zawodach na własną odpowiedzialność, oświadczając, że nie istnieją przeciwwskazania do ich uczestnictwa w zawodach. Organizatorzy zapewniają opiekę ratownika medycznego.
Udział w zawodach jest równoznaczny z dobrowolnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocji na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu jak i ostatecznej interpretacji w sprawach nie objętych regulaminem.

KONTAKT I INFORMACJE
www.mosir.brzeg.pl
e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 513 791 044

Załącznik nr 1 - zgoda rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej