Zapraszamy brzeskie dzieciaki na półkolonię!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu oraz Aglomeracja Wrocławska zapraszają dzieci z roczników 2008-2010 na bezpłatną półkolonię AGLO Camp. 

Termin: 5-9 lipca 2021 r. (poniedziałek-piątek), w godz. 9.00-15.00.
Miejsce: obiekty sportowe w Brzegu (hala sportowa, stadion, aquapark, marina).
Uczestnicy: dzieci z Brzegu urodzone w latach 2008-2010.
Program: zajęcia rekreacyjne i sportowe, m.in. gry i zabawy na basenie, biegi na orientację, gry planszowe, ultimate frisbee, rejs statkiem po Odrze.
Wyżywienie: jeden posiłek dziennie.
Kadra: nauczyciele oraz instruktorzy sportu i turystyki.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego karty kwalifikacyjnej oraz dostarczenie jej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu, ul. Sportowa 1 (budynek administracji na stadionie miejskim, wejście od ul. Sportowej). Karty będą przyjmowane od 14 czerwca, od godz. 9.00. O zakwalifikowaniu dziecka na półkolonię decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunków niezbędnych do kwalifikacji.

Miejsca, skąd można będzie pobrać kartę kwalifikacyjną (od 8 czerwca):
- MOSiR, ul. Sportowa 1 (stadion miejski) - od 8 czerwca
- Hala Sportowa MOSiR, ul. Oławska 2A - od 8 czerwca
tutaj (do samodzielnego wydruku) - od 8 czerwca

Oświadczenie covidowe do pobrania.

Więcej informacji na temat półkolonii: 513 791 044 (w dni robocze w godz. 8-15)

regulamin półkolonii