Zaproszenie do składania ofert - wynajem powierzchni pod automaty

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu zachęca do zapoznania się z Zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na wynajem pn. "Wynajem powierzchni pod automaty na krytej pływalni w Brzegu”.

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Wzór umowy

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2