25. Streetball Brzeski. Ostatnie dni zapisów

12 września 2020 - tę datę powinni zarezerwować sobie wszyscy koszykarze związani ze streetballem i basketem 3x3. Tego dnia na Stadionie Miejskim rozegramy 25. Streetball Brzeski - turniej koszykówki ulicznej dla amatorów.

Historia zawodów sięga 1996 roku, kiedy to na Placu Polonii Amerykańskiej z inicjatywy miłośników basketu został rozegrany pierwszy turniej koszykówki ulicznej. Potem areną zawodów był także Rynek, a ostatnio (w związku z remontem Brzeskiego Centrum Kultury) miejski stadion.

Tegoroczne zawody rozegramy po raz pierwszy w formule 3x3 według przepisów PZKosz (z niewielkimi korektami) i mocno liczymy na Waszą obecność.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 września (czwartek) i również w tym terminie trzeba zapłacić wpisowe. Nie będziemy przyjmowali drużyn w dniu turnieju.

Kategorie wiekowe: a) open mężczyzn b) szkoły średnie mężczyźni (2002 i młodsi) c) szkoły podstawowe chłopcy (2005 i młodsi) d) open kobiet e) szkoły średnie kobiety (2002 i młodsze) f) szkoły podstawowe dziewczynki (2005 i młodsze) g) mieszana open - bez udziału zawodników z kat. open mężczyzn, h) mieszana dzieci (2008 i młodsi) - na boisku występuje minimum 1 dziewczynka.

UWAGA! Jeden zawodnik/jedna zawodniczka może występować tylko w jednej kategorii oraz dodatkowo w kategorii mieszanej open (z zastrzeżeniem punktu 6 g) ).

Zgłoszenia:

- zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny, miejscowość z której pochodzi drużyna (większość drużyny), imiona i nazwiska zawodników, telefon kontaktowy kapitana/osoby reprezentującej drużynę;

- zgłoszenia należy wysyłać do 10 września (czwartek), do godziny 18:00 na adres mosir.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wiadomość kierowaną do strony na facebooku: fb.com/mosirbrzeg;

- w kategoriach open kobiet i mężczyzn zgłoszenia może dokonać wyłącznie jeden z zawodników zespołu (kapitan); w pozostałych kategoriach zgłoszenia może dokonać również przedstawiciel klubu, jeśli drużyna reprezentuje klub;

- zgłoszenie jest ważne pod warunkiem uiszczenia wpisowego i przedstawienia dowodu wpłaty w terminie do 10 września do godz. 18.00;

- uiszczenia wpisowego należy dokonać przelewem na konto: Team Sport SC, nr rachunku: 30 8870 0005 2001 0031 4077 0001 lub gotówką w sklepie sportowym Team Sport, Brzeg, ul. Reja 4;

- wysokość wpisowego: kategorie open – 30 zł, pozostałe kategorie – 15 zł.

Wszelkich informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu: 513 791 044.

Poniżej regulamin turnieju.

STREETBALL BRZESKI 2020 XXV TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ BRZEG, 12 WRZEŚNIA 2020 r.

REGULAMIN TURNIEJU (ostatnia modyfikacja: 25.08.2020)

1. Termin: 12 września (sobota)

2. Harmonogram turnieju: 9.15 – udostępnienie boisk do rozgrzewek 9.30 – obowiązkowa odprawa kapitanów drużyn 10.00 – rozpoczęcie pierwszych meczów Godzina zakończenia rozgrywek w poszczególnych kategoriach wiekowych uzależniona jest od liczby uczestniczących drużyn.

3. Miejsce: Stadion Miejski w Brzegu, parking przy ul. Kusocińskiego.

4. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu, ul. Sportowa 1, 49-300 Brzeg.

5. Uczestnicy: - czteroosobowe drużyny (3 zawodników na boisku + 1 rezerwowy); - wszyscy chętni urodzenie w 2008 roku i starsi; - osoby niepełnoletnie muszą okazać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych wypełnioną na druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. Kategorie wiekowe: a) open mężczyźni b) szkoły średnie mężczyźni (2002 i młodsi) c) szkoły podstawowe chłopcy (2005 i młodsi) d) open kobiety e) szkoły średnie kobiety (2002 i młodsze) f) szkoły podstawowe dziewczynki (2005 i młodsze) g) mieszana open - bez udziału zawodników z kat. open mężczyzn, h) mieszana dzieci (2008 i młodsi) - na boisku występuje minimum 1 dziewczynka.

UWAGA! Jeden zawodnik/jedna zawodniczka może występować tylko w jednej kategorii oraz dodatkowo w kategorii mieszanej open (z zastrzeżeniem punktu 6 g) ).

7. Zgłoszenia: a) zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny, miejscowość z której pochodzi drużyna (większość drużyny), imiona i nazwiska zawodników, telefon kontaktowy kapitana/osoby reprezentującej drużynę; b) zgłoszenia należy wysyłać do 10 września (czwartek), do godziny 18:00 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wiadomość kierowaną do strony na facebooku: fb.com/mosirbrzeg; c) w kategoriach open kobiet i mężczyzn zgłoszenia może dokonać wyłącznie jeden z zawodników zespołu (kapitan); w pozostałych kategoriach zgłoszenia może dokonać również przedstawiciel klubu, jeśli drużyna reprezentuje klub; d) zgłoszenie jest ważne pod warunkiem uiszczenia wpisowego i przedstawienia dowodu wpłaty w terminie do 10 września do godz. 18.00; e) uiszczenia wpisowego należy dokonać przelewem na konto: Team Sport SC, nr rachunku: 30 8870 0005 2001 0031 4077 0001 lub gotówką w sklepie sportowym Team Sport, Brzeg, ul. Reja 4; f) wysokość wpisowego: kategorie open – 30 zł, pozostałe kategorie – 15 zł; g) w przypadku rezygnacji drużyny z udziału w turnieju organizator nie zwraca wpisowego; h) o przyjęciu drużyny decyduje kolejność zgłoszeń – organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia zapisów w poszczególnych kategoriach w przypadku otrzymania liczby zgłoszeń przekraczających możliwości rozegrania turnieju w zaplanowanych godzinach; i) w przypadku występowania w składzie drużyny osób niepełnoletnich, warunkiem dopuszczenia ich do udziału w turnieju jest przedstawienie w dniu zawodów pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego o treści według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

8. System rozgrywek System rozgrywek zostanie ustalony po zweryfikowaniu wszystkich otrzymanych zgłoszeń i zostanie przedstawiony w dniu turnieju, bezpośrednio przed pierwszymi meczami. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami gry w koszykówkę 3x3 określonymi w dokumencie „Oficjalne przepisy gry w koszykówkę 3x3” Polskiego Związku Koszykówki z następującymi wyjątkami: - podczas turnieju obowiązują uproszczone protokoły (bez zapisywania zdobywców punktów), - podstawowy czas gry będzie wynosił 8 minut, ale organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tego zapisu przed rozpoczęciem turnieju; - nie obowiązują regulacje dot. strojów – zaleca się, aby zespoły występowały w jednolitych koszulkach, ale organizatorzy zapewniają również „znaczniki” identyfikujące drużyny. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych zmian w celu uproszczenia zasad turnieju i w takim wypadku poinformują o tym podczas odprawy kapitanów.

9. Nagrody: Organizatorzy przewidują nagrody dla wszystkich drużyn, które zajmą miejsca 1-3 w swoich kategoriach oraz nagrody indywidualne. Z okazji 25. turnieju Streetball Brzeski organizatorzy przewidują również pamiątkowe upominki.

10. Inne: a) Sędziowie mają prawo do usuwania zawodników, którzy w szczególny sposób łamią przepisy gry. b) Obowiązuje całkowity zakaz „wsadów” zarówno podczas meczów, jak i podczas rozgrzewki. c) Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem. d) Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju. Zawodnicy są ubezpieczeni we własnym zakresie. e) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiłyby rozegranie imprezy. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizatorzy zastrzegają sobie prawo przeniesienia turnieju na halę sportową.

UWAGA!!!

Zawody mają charakter sportowo-rekreacyjny. W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni i udział w nich jest dobrowolny. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i występują w zawodach na własną odpowiedzialność.

Zawodnicy oświadczając, że nie istnieją przeciwwskazania do ich uczestnictwa w zawodach, a w szczególności, że: - według swojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich dwóch tygodni poprzedzających zawody nie mieli kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 lub osobą przebywającą na kwarantannie, - nikt z członków najbliższej rodziny lub osób, z którymi zamieszkują stale, nie przejawia widocznych oznak zakażenia wirusem SARS-CoV-2, - ich stan zdrowia jest dobry i nie mają widocznych objawów typowych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2, - będą informowali organizatorów zawodów o istotnych zmianach w swoim stanie zdrowia, w szczególności o wystąpieniu objawów typowych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przed, w trakcie oraz w terminie 14 dni od zakończenia zawodów, - zostali poinformowani o ryzyku, na jakie mogą być narażeni podczas rozgrywania zawodów i zdają sobie sprawę, że - mimo wprowadzonych w trakcie zawodów środków ostrożności - może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a w przypadku wystąpienia objawów u uczestników zawodów, ich uczestnicy, rodzina uczestników zawodów i najbliższe otoczenie uczestników zawodów mogą by objęci kwarantanną.  

Organizatorzy zapewniają opiekę ratownika medycznego.

Udział w zawodach jest równoznaczny z dobrowolnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocji na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu jak i ostatecznej interpretacji w sprawach nie objętych regulaminem.

KONTAKT I INFORMACJE www.mosir.brzeg.pl e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 513 791 044

załącznik nr 1

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W IMPREZIE SPORTOWO-REKREACYJNEJ POD NAZWĄ Streetball Brzeski 2020 ORGANIZOWANEJ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI W BRZEGU W DNIU 12 września 2020 roku

Imię i nazwisko dziecka:

…………………………..…………………………………………………………………

Oświadczam, że: 1) zapoznałem (-łam) się z Regulaminem Streetballu Brzeskiego 2020, akceptuję wszystkie jego postanowienia, w szczególności te dotyczące środków ostrożności i możliwych konsekwencji związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a w konsekwencji wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ww. zawodach, 2) brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje dziecko w ww. zawodach, 3) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach i filmach wykonanych w trakcie zawodów w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności w materiałach reklamowych i na portalach internetowych Organizatorów, na zasadach określonych w Regulaminie zawodów.

........................ ........................................................................... data czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego