Zapraszamy na ergowiosła

Od kilku tygodni amatorzy ergowioseł podejmują kolejne próby bicia rekordów na dystansie 500 metrów. W lutym będą kolejne dwie okazje do zmierzenia się z tym dystansem, swoim rekordem oraz klasyfikacją na najlepszych w tej profesji w Brzegu.

Najbliższe terminy sesji: IV sesja: 6 lutego (środa); godziny 17:00 – 19:00 – Stadion Miejski (budynek biurowy) V sesja: 13 lutego (środa); godziny 17:00 – 19:00 – Stadion Miejski (budynek biurowy)

AKTUALNE KLASYFIKACJE ERGOWIOSŁA – HALOWY REKORD BRZEGU 2018/19 – 500 METRÓW

Kobiety nie sklasyfikowano żadnej zawodniczki

Kobiety - waga lekka (do 61,5 kg) 1. Ewa Zajączkowska – Brzeg – 2:06,9 (bez poprawki czasowej 2:20,0)

Mężczyźni 1. Henryk Domiński – Brzeg – 1:23,7 (1:24,3) 2. Krzysztof Dąbrowski – Brzeg – 1:32,8 (1:33,0) 3. Tomasz Perkowski – Brzeg – 1:39,0 (1:40,0) 4. Adam Weber – Brzeg – 1:42,9 5. Robert Czyżewski – Brzeg – 1:50,7 (1:52,0)

Mężczyźni - waga lekka (do 75 kg) 1. Krzysztof Domiński – Brzeg – 1:35,2 (1:36,5) 2. Aleksander Sadowiński – Brzeg – 1:37,4 (1:49,7)

ERGOWIOSŁA - HALOWY REKORD BRZEGU 2018/19 REGULAMIN

REGULAMIN 1. Próby bicia rekordów odbywają się na ergometrach wioślarskich typu Concept II, na dystansie 500 m. 2. Wybór przesłony powietrza (obciążenia) jest dowolny. Jej ustawienia i regulacji podnóżków zawodnik może dokonać przed startem próby. 3. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzyska najlepszy czas - zmierzony przez komputer – spośród wszystkich uczestników startujących w danej kategorii. W przypadku uzyskania takiego samego czasu przez kilka osób o wyższym miejscu decyduje drugi czas zawodników. 4. Zawody odbędą się w następujących kategoriach: - kobiety - kobiety wagi lekkiej, o masie ciała do 61,5 kg - mężczyźni - mężczyźni wagi lekkiej, o masie ciała do 75 kg 5. We wszystkich kategoriach obowiązują poprawki czasowe dla odpowiednich roczników (od 30. roku życia wg rocznika, liczy się rok końca sezonu, czyli w tym przypadku od rocznika 1989 i wcześniej) wg tabeli przedstawionej poniżej. 6. Wszelkie kwestie sporne, nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

NAGRODY Puchary, nagrody i dyplomy otrzymają trzy najlepsze osoby w każdej kategorii.

KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA ZAWODÓW Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu

UWAGA Na zawodach obowiązuje strój sportowy i obuwie zmienne. W próbie bicia rekordów mogą brać udział wszyscy chętni i udział w nich jest dobrowolny. Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko po okazaniu pisemnej zgody rodziców. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i występują w zawodach na własną odpowiedzialność.

TABELA POPRAWEK CZASOWYCH NA ERGOMETRZE

Rok poprawka Rok poprawka Rok poprawka Rok poprawka
1989 0,1 1978 2,5 1967 7,9 1957 15,6
1988 0,2 1977 2,8 1966 8,6 1956 16,5
1987 0,3 1976 3,3 1965 9,3 1955 17,5
1986 0,4 1975 3,7 1964 10,0 1954 18,4
1985 0,6 1974 4,1 1963 10,7 1953 19,4
1984 0,8 1973 4,6 1962 11,5 1952 20,4
1983 1,0 1972 5,1 1961 12,3 1951 21,4
1982 1,3 1971 5,6 1960 13,1 1950 22,5
1981 1,6 1970 6,2 1959 13,9 1949 23,6
1980 1,8 1969 6,8 1958 14,8 kolejne 23,6
1979 2,2 1968 7,4