Wybór oferty na dzierżawę pomieszczeń w Aquaparku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu dokonał wyboru oferenta na dzierżawę pomieszczeń krytej pływalni przy ul.Wrocławskiej 11 w Brzegu z przeznaczeniem na naukę i doskonalenie nauki pływania.

Najlepszą ofertę z największą liczbą zdobytych punktów na prowadzenie zajęć doskonalenia nauki pływania dla klientów krytej pływalni w Brzegu złożyła firma:

„AquaSport” Magdalena Duda - ul. Kusocińskiego 4, Brzeg.

SUMA ZDOBYTYCH PUNKTÓW za cenę, atrakcyjność i doświadczenie: - I miejsce 9,30 pkt - „AquaSport” Magdalena Duda - II miejsce 8,87 pkt - „AquaSport” Łukasz Duda

Wgląd do pełnego protokołu komisji konkursowej jest w siedzibie MOSiR Brzeg przy ul. Sportowej 1.