Streetball Brzeski - 11 czerwca 2022 roku. Ostatnie dni zapisów

27. turniej koszykówki ulicznej Streetball Brzeski odbędzie się na Stadionie Miejskim w sobotę 11 czerwca. Zapisy tylko do środy 8 czerwca!

Zasady i formuła naszego turnieju jest doskonale znana wszystkim, którzy interesują się koszykówką uliczną, ale przypomnijmy najważniejsze punkty: gramy w formule koszykówki 3x3, co oznacza, że na boisku obowiązują przepisy tej dyscypliny.
Kategorie wiekowe:
- seniorzy open,
- kobiety open,
- mieszana open (z udziałem co najmniej jednej kobiety na boisku),
- U19 dziewcząt i chłopców (urodzeni w 2003 roku i młodsi),
- U15 dziewcząt i chłopców (2007 i młodsi),
- dzieci mieszane (2009 i młodsi - z udziałem co najmniej jednej dziewczynki na boisku),
Turniej rozgrywany jest na nawierzchni z kostki betonowej.

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są od 16 maja do 8 czerwca, a oprócz zgłoszenia należy również uiścić wpisowe (30 zł od drużyny w kategoriach open, 15 zł od drużyny w pozostałych kategoriach).

Szczegóły w regulaminie poniżej, a bieżące informacje o turnieju w wydarzeniu na facebooku.

 

STREETBALL BRZESKI 2022
XXVII TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ
BRZEG, 11 CZERWCA 2022 r.

REGULAMIN TURNIEJU

1. Termin: 11 czerwca (sobota) 2022 r.

2. Harmonogram turnieju:
9.00 – udostępnienie boisk do rozgrzewek
9.30 – obowiązkowa odprawa kapitanów drużyn
10.00 – rozpoczęcie pierwszych meczów
Godzina zakończenia rozgrywek w poszczególnych kategoriach wiekowych uzależniona jest od liczby uczestniczących drużyn.

3. Miejsce:
Stadion Miejski w Brzegu, parking przy ul. Kusocińskiego.

4. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu, ul. Sportowa 1, 49-300 Brzeg.

5. Uczestnicy:
- czteroosobowe drużyny (3 zawodników na boisku + 1 rezerwowy);
- osoby niepełnoletnie muszą okazać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych wypełnioną na druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. Kategorie wiekowe:
a) seniorzy open
b) kobiety open
c) mieszana open (z udziałem co najmniej jednej kobiety na boisku)
d) U19 dziewcząt i chłopców (urodzeni w 2003 roku i młodsi)
e) U15 dziewcząt i chłopców (2007 i młodsi)
f) dzieci mieszane (2009 i młodsi - z udziałem co najmniej jednej dziewczynki na boisku)

UWAGA! Jeden zawodnik/jedna zawodniczka może występować tylko w jednej kategorii!

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo rezygnacji z rozgrywania jednej lub więcej kategorii, a także połączenia niektórych kategorii. 

7. Zgłoszenia:
a) zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny, miejscowość z której pochodzi drużyna (większość drużyny), imiona i nazwiska zawodników, telefon kontaktowy kapitana/osoby reprezentującej drużynę;
b) zgłoszenia będą przyjmowane od 16 maja do 8 czerwca (środa), do godziny 18:00, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wiadomość kierowaną do strony na facebooku: fb.com/mosirbrzeg;
c) w kategoriach open kobiet, open mężczyzn i open mieszanej zgłoszenia może dokonać wyłącznie jeden z zawodników zespołu (kapitan); w pozostałych kategoriach zgłoszenia może dokonać również przedstawiciel klubu, jeśli drużyna reprezentuje klub;
d) zgłoszenie jest ważne pod warunkiem uiszczenia wpisowego i przedstawienia dowodu wpłaty w terminie do 8 czerwca do godz. 18.00;
e) uiszczenia wpisowego należy dokonać przelewem na konto: Team Sport SC, nr rachunku: 30 8870 0005 2001 0031 4077 0001;
f) wysokość wpisowego: kategorie open – 30 zł od drużyny, pozostałe kategorie – 15 zł od drużyny;
g) organizatorzy nie zwracają wpisowego w przypadku rezygnacji z udziału w turnieju zgłoszonym po upływie terminu zgłoszeń;
h) o przyjęciu drużyny decyduje kolejność zgłoszeń – organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia zapisów w poszczególnych kategoriach w przypadku otrzymania liczby zgłoszeń przekraczających możliwości rozegrania turnieju w zaplanowanych godzinach.
i) w przypadku występowania w składzie drużyny osób niepełnoletnich, warunkiem dopuszczenia ich do udziału w turnieju jest przedstawienie w dniu zawodów pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego o treści według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

8. System rozgrywek:
System rozgrywek zostanie ustalony po zweryfikowaniu wszystkich otrzymanych zgłoszeń i zostanie przedstawiony w dniu turnieju, bezpośrednio przed pierwszymi meczami. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami gry w koszykówkę 3x3 określonymi w dokumencie „Oficjalne przepisy gry w koszykówkę 3x3” Polskiego Związku Koszykówki z następującymi wyjątkami:
- podczas turnieju obowiązują uproszczone protokoły,
- podstawowy czas gry będzie wynosił 8 minut, ale organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tego zapisu przed rozpoczęciem turnieju;
- nie obowiązują regulacje dot. strojów – zaleca się, aby zespoły występowały w jednolitych koszulkach, ale organizatorzy zapewniają również „znaczniki” identyfikujące drużyny.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych zmian w celu uproszczenia zasad turnieju i w takim wypadku poinformują o tym podczas odprawy kapitanów.

9. Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrody dla wszystkich drużyn, które zajmą miejsca 1-3 w swoich kategoriach oraz nagrody indywidualne.

10. Inne:
a) Sędziowie mają prawo do usuwania zawodników, którzy w szczególny sposób łamią przepisy gry.
b) Obowiązuje całkowity zakaz „wsadów” zarówno podczas meczów, jak i podczas rozgrzewki.
c) Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.
d) Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju. Zawodnicy są ubezpieczeni we własnym zakresie.
e) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiłyby rozegranie imprezy. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizatorzy zastrzegają sobie prawo przeniesienia turnieju na halę sportową.

UWAGA!!!
Zawody mają charakter sportowo-rekreacyjny. W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni i udział w nich jest dobrowolny. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i występują w zawodach na własną odpowiedzialność, oświadczając, że nie istnieją przeciwwskazania do ich uczestnictwa w zawodach. Organizatorzy zapewniają opiekę ratownika medycznego.

Udział w zawodach jest równoznaczny z dobrowolnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocji na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu jak i ostatecznej interpretacji w sprawach nie objętych regulaminem.

Załącznik nr 1 - zgoda rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej

KONTAKT I INFORMACJE
www.mosir.brzeg.pl
e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 513 791 044