Zapraszamy na smocze łodzie - rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń

22 czerwca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu organizuje VI Regaty Smoczych Łodzi. Zgłoszenia załóg przyjmujemy do 24 maja i jak tylko będą odpowiednie warunki na Odrze - ruszamy z treningami.

Regaty odbędą się w identycznej formule jak przed rokiem: każda z osad popłynie dwukrotnie, a o miejscu zdecyduje osiągnięta suma czasów z dwóch przejazdów. Zapraszamy do udziału zarówno osady męskie, jak i mieszane - w tych drugich w składzie muszą się znaleźć co najmniej cztery wiosłujące panie.

Przypomnijmy, że smocze łodzie to długie jednostki, napędzane siłą mięśni ośmiu wioślarzy. Tempo wyznacza dziewiąty członek załogi - bębniarz usadowiony na dziobie tyłem do kierunku płynięcia, a za kierunek odpowiada sternik na rufie (w przypadku brzeskich regat obsadę sterników zapewniają organizatorzy).

Szczegóły zawodów w regulaminie poniżej, a tutaj przypomnijmy tylko, że zgłoszenia są przyjmowane pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu podajemy skład załogi (imiona i nazwiska), telefon do kapitana oraz rozmiary noszonych koszulek, gdyż każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę z regat. 

Regulamin VI REGAT SMOCZYCH ŁODZI
Brzeg, 22 czerwca 2024 r.

I Cel imprezy:
Ukazanie walorów rekreacyjnych i sportowych rzeki Odry jako miejsca do aktywnego spędzania czasu. Promocja rekreacji rodzinnej. Wskrzeszanie turystyki wodniackiej.

II Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu

III Termin i miejsce zawodów:
Zawody rozpoczynają się 22 czerwca 2024 r., o godz. 10:00 - Marina Brzeg, rzeka Odra.

IV Zgłoszenia:
Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są e-mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 22 maja 2024 r. Udział w zawodach jest bezpłatny. W zgłoszeniu należy podać:
1. Nazwę osady (oraz - jeśli występuje - nazwę reprezentowanej firmy lub instytucji).
2. Imię i nazwisko oraz numer telefonu kapitana osady.
3. Skład osady (imiona i nazwiska).
4. Rozmiary koszulek zawodników (S, M, L, XL, XXL). Zmiany składu osady będą możliwa w okresie do zawodów, ale w takim przypadku organizatorzy nie zapewniają możliwości wymiany koszulek.
Organizatorzy zastrzegają możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń w przypadku wyczerpania limitu miejsc wynikającego z możliwości organizacyjnych.

V Rejestracja, odprawa techniczna: dla drużyn, sędziów i obsługi asekuracyjnej odbędą się w dniu 22 czerwca 2024 r. o godz. 9:00 w biurze zawodów.

VI System rozgrywania zawodów:
1. W każdym biegu biorą udział 2 osady smoczych łodzi złożonych z 8 wioślarzy i bębniarza. Jeśli liczba osad jest nieparzysta, to bez rywali wystartują:
- w pierwszej serii osada z ostatnim numerem startowym,
- w drugiej serii osada z najsłabszym wynikiem uzyskanym w pierwszej serii.
2. Wyścigi rozgrywane są na dystansie około 200 metrów – na odcinku między bojami wyznaczającymi start i bojami wyznaczającymi metę.
3. Przed rozgrywaniem zawodów odbędzie się losowanie kolejności startów oraz torów i przypisanych do danych torów łodzi ze sternikiem. Termin i miejsce losowania Organizator poda do publicznej wiadomości – obecność kapitanów podczas losowania nie jest obowiązkowa.
4. Łodzie, wiosła i kamizelki dostarcza organizator. Do każdej łodzi przypisany jest sternik, który odpowiada za sprzęt i bezpieczeństwo w trakcie wyścigu. Na łodzi obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom sternika.
5. Zawody będą rozgrywane w dwóch seriach; oznacza to, że każda załoga ściga się dwa razy. O końcowym wyniku decyduje suma czasów z dwóch serii.
6. W drugiej serii osady startują w kolejności odwrotnej do kolejności miejsc ustalonej na podstawie czasów w pierwszej serii. W drugiej serii osada, która osiągnęła lepszy czas w pierwszej serii, ma prawo wyboru toru oraz przypisanej do niego łodzi ze sternikiem.
7. Zawody są rozgrywane w kategorii open oraz drużyn mieszanych. Za drużynę mieszana uważa się załogę, w której uczestniczą co najmniej cztery kobiety - wioślarki. Wszyscy startują razem, a kolejność klasyfikacji drużyn mieszanych będzie ustalona na podstawie kolejności w klasyfikacji open.
8. Każda osada (9 osób + sternik) musi dopłynąć w okolice startu najpóźniej na 1 minutę przed startem biegu, a następnie ustawić łodzie na linii startowej.
9. Osady muszą stosować się do komend wydawanych przez sędziego startowego.
10. Start do biegu sygnalizowany jest przez sędziego startera sygnałem dźwiękowym i flagą.
11. Czas jest zatrzymywany w momencie przecięcia linii mety przez najdalej wysunięty fragment głowy smoka. Warunkiem zaliczenia wyścigu jest przepłynięcie dystansu przez wszystkich zawodników.

VI Postanowienia końcowe:
1. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu zawodów.
2. Organizator zawodów podejmuje ostateczne decyzje w sprawach: interpretacji regulaminu, protestów i innych, nie objętych tym regulaminem spraw.
3. Decyzje Organizatorów są ostateczne i niepodważalne.
4. Pozostałe sprawy nie ujęte w regulaminie ustala Organizator.

VII Ubezpieczenie i odpowiedzialność.
Udział w zawodach jest dobrowolny. Drużyny i zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i występują w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizatorzy zapewniają opiekę ratownika.

VIII Komisję Sędziów: powołuje Organizator.

IX RODO:
Udział w zawodach jest równoznaczny z dobrowolnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocji na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

X Informacje:
Jacek Zajączkowski (organizator) - tel. 513 790 913