Kolarskie mistrzostwa Brzegu już 30 września. Zapraszamy do zapisów

Zapraszamy na ósme już zawody w kolarstwie przełajowym dla uczniów szkół podstawowych (rocznik 2009 i młodsi). Wyścig zostanie przeprowadzony na Placu Drzewnym, a zawodnicy, w zależności od wieku, będą mieli do pokonania od jednej do pięciu kilkusetmetrowych pętli.

Zapisy e-mailowe już wystartowały i potrwają do 27 września. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, nazwę szkoły, klub (jeśli jest reprezentowany) oraz rok urodzenia. Zawody mają charakter otwarty, a więc mogą w nich brać udział również uczniowie szkół spoza Brzegu.

Warunkami uczestnictwa są: posiadanie roweru oraz kasku, a także przedstawienie zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka. Szczegóły w regulaminie poniżej. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 513 791 044.

UWAGA! O uczestnictwie w zawodach decyduje rok urodzenia - w tym roku dotyczy to znacznej liczby uczniów, która poszła do szkoły w wieku 6 lat. W mistrzostwach mogą więc wystartować uczniowie szkół ponadpodstawowych z rocznika 2009.

  

REGULAMIN VIII OTWARTYCH MISTRZOSTW BRZEGU
W ROWEROWYM WYŚCIGU PRZEŁAJOWYM
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – BRZEG 2023

ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu
ul. Sportowa 1, 49-300 Brzeg, www.mosir.brzeg.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 513 791 044

WSPÓŁORGANIZATORZY
LMGKK Ziemia Brzeska, Szkolny Związek Sportowy, Gmina Brzeg

PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Miasta Brzeg

CEL IMPREZY
Zawody mają na celu wyłonienie najlepszych zawodników – uczniów szkół podstawowych w wyścigach rowerowych, upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci, poprawę ogólnej sprawności fizycznej uczniów oraz rywalizację sportową zgodną z zasadami fair-play.

TERMIN I MIEJSCE
30 września 2023 r. (sobota), godz. 11.00, pl. Drzewny w sąsiedztwie Mariny Brzeg

HARMONOGRAM ZAWODÓW
9.45 – otwarcie biura zawodów
9.45-10.30 – zapisy i potwierdzanie obecności uczestników
10.45 – odprawa techniczna
11.00 – start wyścigu w pierwszej kategorii
12.30 – dekoracja i zakończenie zawodów
Uwaga: godziny mogą ulec zmianom w zależności od liczby uczestników.

KATEGORIE WIEKOWE
O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.
- dziewczęta i chłopcy z klas I-III szkół podstawowych (roczniki 2014 i młodsi) - dystans około 1 km
- dziewczęta i chłopcy z klas IV-VI szkół podstawowych (roczniki 2011-2013) - dystans około 2 km
- dziewczęta i chłopcy z klas VII-VIII szkół podstawowych (roczniki 2009-2010) - dystans około 4 km

START, META, TRASA I DYSTANS
START i META biegu będą usytuowane na fragmencie brukowanej uliczki, pozostałe odcinki trasy będą miały charakter przełajowy (płaski teren przypominający łąkę). Zawodnicy będą ścigali się na pętlach o długości około 700 m.

UCZESTNICTWO
Prawo udziału mają wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą się do zawodów oraz przedstawią zgodę na udział w zawodach (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), podpisaną czytelnie przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Udział w zawodach jest bezpłatny – warunkiem udziału jest posiadanie roweru oraz kasku.
Organizatorzy zapewniają:
- opiekę medyczną,
- miejsce do przebrania, toalety i prysznice,
- nagrody i medale dla zdobywców miejsc na podium w każdej z sześciu kategorii.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 września e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, nazwę szkoły, klub (jeśli jest reprezentowany) oraz rok urodzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni spełniający warunki uczestnictwa i udział w nich jest dobrowolny.
- Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zawodników
- Uczestnicy mają obowiązek przedstawić legitymacje szkolne lub inne dowody tożsamości.
Udział w zawodach jest równoznaczny z dobrowolnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocji na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
Uczestnicy mają obowiązek przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych wypełnioną na druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
- Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

załącznik nr 1 - Zgoda rodzica

Regulamin opracował
Jarosław Staśkiewicz
www.mosir.brzeg.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 513 791 044