Lodowisko Miejskie - startujemy w niedzielę!

W niedzielę 17 grudnia rozpoczniemy drugi sezon ze sztucznym Lodowiskiem Miejskim i z tej okazji wszystkich Brzeżan zapraszamy na rewię na lodzie "Elfie sztuczki". Występy na ślizgawce będą jedną z głównych atrakcji Świątecznej Iluminacji miasta, start wydarzenia równo o godz. 15.00. Wstęp na lodowisko jest oczywiście bezpłatny.

Przypominamy podstawowe zasady oraz regulamin obiektu.

⛸ Począwszy od 18 grudnia lodowisko będzie czynne codziennie od godz. 12.00 do 20.00 z przerwą techniczną w godzinach na czyszczenie lodu w godz. 15.00-16.00.
⛸ Na tafli o wymiarach 20 x 20 m jednocześnie będzie mogło się ślizgać do 50 osób.
⛸ Chętni, którzy nie mają własnego sprzętu, będą mogli wypożyczyć łyżwy w prowadzonej przez MOSiR wypożyczalni.
⛸ Cennik sprzętu:
- łyżwy 10 zł/h
- kask 5 zł/h
- chodzik pingwinek 5 zł/0,5h
- ostrzenie łyżew - 25 zł.

⛸ Od wtorku 19 grudnia zapraszamy na lodowisko również grupy zorganizowane z brzeskich szkół podstawowych (zasady rezerwacji poniżej). 

⛸ Poniżej zamieszczamy regulamin Lodowiska Miejskiego i zachęcamy do zapoznania się z nim przed pierwszym wejściem na taflę.

 Rezerwacje dla grup na Lodowisku Miejskim
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu organizuje lodowisko miejskie na Placu Polonii Amerykańskiej. Wychodząc na przeciw potrzebom uczniów, zapraszamy do korzystania z lodowiska grupy szkolne z brzeskich szkół podstawowych.

ZASADY REZERWACJI

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie przyjmował rezerwacje lodowiska dla grup zorganizowanych z brzeskich szkół podstawowych
2. Rezerwacje są bezpłatne.
3. Rezerwacje będą obowiązywały wyłącznie w godzinach od 12.00 do 15.00 w dni nauki szkolnej - począwszy od 19 grudnia 2023 r.
4. Pojedyncza rezerwacja będzie obejmowała jedną pełną godzinę zegarową.
5. Grupa/grupy rezerwujące wstęp na lodowisko nie mogą łącznie liczyć więcej niż 30 osób. W tym samym czasie z lodowiska mogą równocześnie korzystać także indywidualni użytkownicy - z zastrzeżeniem, że zgodnie z regulaminem na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 50 osób.
6. Zapisy będą przyjmowane telefonicznie (od poniedziałku 18 grudnia) w godzinach 13.00-18.00 pod numerem telefonu komórkowego: 501 154 606 - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

WAŻNE!
- W związku z rozmiarami lodowiska oraz z ograniczonymi godzinami przeznaczonymi na rezerwacje dla grup, prosimy o dokonywanie rezerwacji zgodnie z potrzebami, tak aby faktyczna liczba dzieci jeżdżących na łyżwach odpowiadała liczbie osób, dla której rezerwowane jest miejsce.
- W przypadku rezygnacji z wyjścia na lodowisko prosimy o pilną informację pod numerem telefonu 501 154 606.
- Lodowisko Miejskie dysponuje również wypożyczalnią łyżew - koszt wypożyczenia jednej pary to 10 zł za godzinę, ale rezerwacja nie oznacza gwarancji wypożyczenia łyżew w każdym rozmiarze dla wszystkich dzieci.
- Uwaga! Rezerwacja nie oznacza wyłączności - równocześnie z lodowiska mogą korzystać indywidualni użytkownicy.

 

 REGULAMIN LODOWISKA
Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem
i przestrzeganiem jego postanowień.

POSTANOWIENIA OGÓLNE :
1. Właścicielem lodowiska jest Gmina Brzeg, a organizatorem lodowiska Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu.
2. Lodowisko czynne jest w godzinach wywieszonych na oddzielnych ogłoszeniach.
3. Wstęp na lodowisko jest bezpłatny.
4. W związku z wypożyczaniem łyżew organizator lodowiska będzie prowadził rejestr ich wypożyczania.
5. Na czas prac porządkowych na płycie lodowiska wszyscy użytkownicy muszą opuścić obiekt.
6. W przypadku nadmiernego natężenia ruchu na lodowisku organizator może wprowadzić odrębne przepisy zarządzania ruchem uczestników ślizgawki.
7. Organizator zastrzega sobie prawo rezerwacji całego obiektu.
8. Użytkownicy lodowiska ponoszą wszelkie ryzyko związane z amatorskim i zawodowym uprawianiem łyżwiarstwa. Organizator lodowiska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód zdrowotnych, urazów ciała i szkód materialnych wynikłych z tytułu korzystania z lodowiska, szczególnie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych i przy temperaturach dodatnich.
9. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas jazdy.
10. Za rzeczy pozostawione w na terenie obiektu, organizator nie odpowiada.
11. Za uszkodzenia jakichkolwiek przedmiotów wnoszonych na teren lodowiska organizator lodowiska nie odpowiada.
12. Na terenie obiektu lodowiska obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, a także palenia tytoniu na lodowisku i w jego obrębie. Zakazane jest również używanie słów wulgarnych.
13. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane z lodowiska.

WSZYSCY UCZESTNICY PRZEBYWAJĄCY NA TERENIE OBIEKTU ZOBOWIĄZANI SĄ DO :

1. Bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi lodowiska, ochrony, oraz komunikatów podawanych przez głośniki.
2. Kulturalnego zachowania się na terenie obiektu.
3. Niezwłocznego zawiadomienia obsługi lodowiska lub służb porządkowych w przypadku zauważenia wszelkich nieprawidłowości.
4. Sprawowania opieki nad dziećmi do lat 10, które mogą korzystać z lodowiska tylko pod czynną opieką rodziców lub opiekunów.

 KORZYSTAJĄCYM Z LODOWISKA ZABRANIA SIĘ :
1. Wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego przez obsługę, potrącania i podcinania, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce w czasie jazdy, oraz wszelkich czynności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników lodowiska.
2. Jazdy z dziećmi na rękach,
3. Wprowadzania zwierząt.
4. Jazdy na długich łyżwach (panczenach),
5. Jazdy z kijami hokejowymi i plecakami.
6. Uderzania łyżwą w lód w jednym miejscu w celu rozkruszenia lodu.
7. Rzucania śnieżkami.
8. Opierania się i siadania na bandach lodowiska.
9. Wchodzenia na taflę w obuwiu - bez łyżew.
10. Wnoszenia jakichkolwiek napoi i jedzenia oraz spożywania ich podczas jazdy, rzucania jakichkolwiek przedmiotów, używania otwartego ognia.
11. Chodzenia w łyżwach w miejscach innych, niż do tego celu wyznaczone.
12. Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi należy kierować bezpośrednio do organizatora lodowiska.

Organizator Lodowiska
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Brzeg, ul. Sportowa 1
tel. 77 404 61 06

Numery telefonów alarmowych:
◦ służby ratunkowe 112
◦ straż miejska 77 416 06 60
◦ obsługa lodowiska +48 501 154 606

 

Galeria zdjęć