Kolarskie mistrzostwa Brzegu odwołane!

[edytowane 30 września]

Z przykrością informujemy, że zapadła decyzja o odwołaniu zawodów. Decyzja podyktowana jest troską o zdrowie uczestników i obostrzeniami związanymi z epidemią. Za zmianę serdecznie przepraszamy.

______________________________________________________________________________

Zapraszamy na szóste już zawody w kolarstwie przełajowym dla uczniów szkół podstawowych. Podobnie jak w ubiegłym roku wyścig zostanie przeprowadzony na pl. Drzewnym, a zawodnicy, w zależności od wieku, będą mieli do pokonania od dwóch do sześciu kilkusetmetrowych pętli.

Zapisy potrwają do dnia 30 września e-mailem. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, nazwę szkoły, klub (jeśli jest reprezentowany) oraz rok urodzenia. Zawody mają charakter otwarty, a więc mogą w nich brać udział również uczniowie szkół spoza Brzegu.

 

REGULAMIN VI OTWARTYCH MISTRZOSTW BRZEGU W ROWEROWYM WYŚCIGU PRZEŁAJOWYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – BRZEG 2020

ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzeg, ul. Sportowa 1, 49-300 Brzeg, www.mosir.brzeg.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 513 791 044

WSPÓŁORGANIZATORZY

LMGKK Ziemia Brzeska, Szkolny Związek Sportowy, Gmina Brzeg

 

PATRONAT HONOROWY

Burmistrz Miasta Brzeg

CEL IMPREZY

Zawody mają na celu wyłonienie najlepszych zawodników – uczniów szkół podstawowych w wyścigach rowerowych, upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci, poprawę ogólnej sprawności fizycznej uczniów oraz rywalizację sportową zgodną z zasadami fair-play.

TERMIN I MIEJSCE

3 października 2020 r. (sobota), godz. 11.00, pl. Drzewny w sąsiedztwie Mariny Brzeg

HARMONOGRAM ZAWODÓW

9.45 – otwarcie biura zawodów

9.45-10.30 – zapisy i potwierdzanie obecności uczestników

10.45 – odprawa techniczna

11.00 – start wyścigu w pierwszej kategorii

12.30 – dekoracja i zakończenie zawodów

Uwaga: godziny mogą ulec zmianom w zależności od liczby uczestników.

KATEGORIE WIEKOWE

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

- dziewczęta i chłopcy z klas I-III szkół podstawowych (roczniki 2011 i młodsi) - dystans około 1,5 km

- dziewczęta i chłopcy z klas IV-VI szkół podstawowych (roczniki 2008-2010) - dystans około 3 km

- dziewczęta i chłopcy z klas VII-VIII szkół podstawowych (roczniki 2006-2007) - dystans około 4,5 km

START, META, TRASA I DYSTANS

START i META biegu będą usytuowane na fragmencie brukowanej uliczki, pozostałe odcinki trasy będą miały charakter przełajowy (płaski teren przypominający łąkę). Zawodnicy będą ścigali się na pętlach o długości około 750 m.

UCZESTNICTWO Prawo udziału mają wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą się do zawodów oraz przedstawią zgodę na udział w zawodach (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), podpisaną czytelnie przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Udział w zawodach jest bezpłatny – warunkiem udziału jest posiadanie roweru oraz kasku.

Organizatorzy zapewniają:

- opiekę medyczną,

- miejsce do przebrania, toalety i prysznice,

- nagrody, dyplomy i medale dla zdobywców miejsc na podium w każdej z sześciu kategorii.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 września e-mailem. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, nazwę szkoły, klub (jeśli jest reprezentowany) oraz rok urodzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni spełniający warunki uczestnictwa i udział w nich jest dobrowolny.

- Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zawodników

- Uczestnicy mają obowiązek przedstawić legitymacje szkolne lub inne dowody tożsamości.

- Dane osobowe uczestników podlegają warunkom określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).Dane osobowe zostaną zapisane w sposób elektroniczny, a ich administratorem jest organizator. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Jednocześnie zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystane do sprawnego przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy oraz rozliczenia przyznanych nagród. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja. Organizator zastrzega sobie także prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów filmowych, zdjęć, wywiadów z uczestnikami zawodów w celach promocyjnych oraz komercyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno–reklamowe.

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

- Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Regulamin opracował  Jarosław Staśkiewicz www.mosir.brzeg.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 513 791 044

załącznik nr 1

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W IMPREZIE SPORTOWO-REKREACYJNEJ POD NAZWĄ

VI OTWARTE MISTRZOSTWA BRZEGU W ROWEROWYM WYŚCIGU PRZEŁAJOWYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – BRZEG 2020

ORGANIZOWANEJ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI W BRZEGU W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Imię i nazwisko dziecka:

…………………………..…………………………………………………………………………

Oświadczam, że:

1) zapoznałem (-łam) się z Regulaminem VI Otwartych Mistrzostw Brzeg w Rowerowym Wyścigu Przełajowym dla Uczniów Szkół Podstawowych – Brzeg 2020, akceptuję wszystkie jego postanowienia, w szczególności te dotyczące środków ostrożności i możliwych konsekwencji związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a w konsekwencji wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ww. zawodach,

2) brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje dziecko w ww. zawodach.

3) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach i filmach wykonanych w trakcie zawodów w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności w materiałach reklamowych i na portalach internetowych Organizatorów, na zasadach określonych w Regulaminie zawodów.

........................................................................................... (data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)