Do 150 osób na boiskach i bieżni Stadionu Miejskiego

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. zmieniły się limity liczby osób trenujących na obiektach otwartych. Poniżej przedstawiamy zmienione tymczasowe zasady korzystania ze Stadionu Miejskiego w Brzegu, obowiązujące od 1 czerwca 2020 r.

O kolejnych zmianach wprowadzanych na naszych obiektach w związku z rozporządzeniem ogłoszonym 29 maja będziemy informowali na bieżąco, po analizie zapisów i ukazaniu się wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

TYMCZASOWE ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO W BRZEGU

W związku ze zniesieniem części ograniczeń dotyczących korzystania z obiektów sportowych MOSiR Brzeg wprowadza od dnia 1 czerwca 2020 r. tymczasowe zmiany zasad korzystania ze Stadionu Miejskiego w Brzegu.

1. Na stadionie korzystać można z trzech obiektów: bieżni lekkoatletycznej, boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, boiska do gier plażowych. Pozostałe obiekty i urządzenia nie są udostępniane. 2. Wyżej wymienione obiekty udostępniane są codziennie w godzinach od 8.00 do 21.00 w cyklach 1-godzinnych na podstawie wcześniejszych rezerwacji. 3. Z każdego wymienionego obiektu może korzystać w jednym czasie do 150 osób. 4. Ustala się 1-godzinne moduły korzystania z danego obiektu, rozpoczynające się zawsze o pełnych godzinach. 5. Pierwszeństwo z korzystania z obiektów mają grupy zorganizowane z klubów sportowych i stowarzyszeń, a w dalszej kolejności pozostałe grupy i osoby niezrzeszone. 6. Rezerwacji na poszczególne 1-godzinne moduły należy dokonywać u administratora obiektu telefonicznie – pod numerem 501 168 757 w godzinach od 8.00 do 20.00 7. Zgłoszenia grup i osób niezrzeszonych można dokonywać z maksymalnie jednodniowym wyprzedzeniem lub w dniu zaplanowanego skorzystania z obiektu. 8. W zgłoszeniu grupy podajemy: a) obiekt, z którego chce skorzystać grupa (bieżnia, boisko piłkarskie, boisko plażowe), b) liczebność grupy, c) dzień i godzinę rezerwacji, d) imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu osoby odpowiedzialnej za grupę. 9. W zgłoszeniu osób niezrzeszonych podajemy: a) obiekt, z którego chce skorzystać grupa (bieżnia, boisko piłkarskie, boisko plażowe), b) dzień i godzinę rezerwacji, c) imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu 10. W przypadku, gdy rezerwacja dotyczy liczby osób mniejszej niż podanej w pkt. 3, dopuszcza się uzupełnienie liczby ćwiczących osób zgodnie z normami aktualnego rozporządzenia Rady Ministrów. 11. Przyjmowanie zgłoszeń zgodnych z nowymi limitami rozpoczynamy 1 czerwca 2020 r. 12. Grupy (osoby) zarejestrowane zobowiązane są do punktualnego przybycia na stadion i opuszczenia stadionu po upływie czasu rezerwacji. 13. Dla korzystających z obiektów udostępnione jest pomieszczenie WC, natomiast nie są dostępne pomieszczenia szatniowe i prysznice. 14. W trakcie korzystania z obiektów obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. 15. Powyższe zasady obowiązywać będą do ich odwołania lub zmiany funkcjonowania obiektu. 16. W kwestiach nie objętych niniejszymi zmianami nadal obowiązuje Regulaminu Stadionu Miejskiego w Brzegu.