Startuje Brzeska Liga Boule

15 maja rozpoczniemy pierwsze w historii Brzegu oficjalne rozgrywki w boule. Rywalizacja duetów potrwa do końca czerwca.

Boule albo inaczej petanque, to coraz popularniejsza w Polsce dyscyplina, w którą można grać zarówno rekreacyjnie jak i sportowo. W całym kraju rozgrywane są zawody z nagrodami, a najbliższe takie imprezy odbywają się w Oławie, gdzie działa prężny KS Petanque Oława.

W Brzegu zaczęliśmy propagowanie bouli w ubiegłym roku, kiedy powstał tor na stadionie, a teraz przyszedł czas na kolejny krok - oficjalne rozgrywki. Będą one miały charakter ligi, a mecze będą rozgrywane od połowy maja do końca czerwca. 

Chętnych do stawiania pierwszych kroków w petanque, zarówno w lidze, jak i rekreacyjnie, zapraszamy na Stadion Miejski. Mamy tor i sprzęt - wystarczą więc dobre chęci. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem 513 791 044.

 Brzeska Liga Boule 2023
duety
REGULAMIN ZAWODÓW

1. Termin: 15 maja 2023 r. - 30 czerwca 2023 r.

2. Miejsce: Stadion Miejski w Brzegu przy ul. Sportowej – tor do boule

3. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu

4. Uczestnicy:
Wszyscy chętni – osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie (pod opieką rodzica/opiekuna prawnego – po okazaniu zgody rodzica/opiekuna prawnego wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu).

5. Zgłoszenia:
a) do 15 maja 2023 r. poprzez wysłanie zgłoszenia do Organizatora za pomocą e-maila (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub innej formy elektronicznej i uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia;
b) obowiązuje limit miejsc: 8 zespołów;
c) organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zwiększenia liczby zespołów uczestniczących w lidze w miarę możliwości organizacyjnych.

6. System zawodów:
a) zawody mają charakter rekreacyjny;
b) system rozgrywek zostanie ustalony przez organizatorów i podany do wiadomości uczestników po zamknięciu listy zgłoszeń, bezpośrednio przed rozgrywkami;
c) liga polega na rozgrywaniu meczów pomiędzy drużynami w terminach otwarcia Stadionu Miejskiego w Brzegu na ogólnodostępnym torze do boule - w pierwszym etapie Organizator nie wyznacza terminów meczów - obowiązują jedynie terminy zakończenia danego etapu rozgrywek;
d) pierwszy etap rozgrywek trwa od 15 maja do 15 czerwca 2023 r.
e) w przypadku nie rozegrania meczu lub meczów do tej daty, Organizator wyznacza dzień 18 czerwca 2023 r. w godz. 12.00 - 16.00 jako ostateczny termin rozegrania meczu/meczów,
f) drugi etap rozgrywek - mecze o miejsca - trwają od 19 do 30 czerwca 2023 r. , przy czym organizatorzy mogą wyznaczyć dokładny termin meczów finałowych w porozumieniu z zespołami, które uzyskały prawo gry i pierwsze i trzecie miejsce.

7. Podstawowe zasady obowiązujące w lidze:
a) tryb zawodów: dublety (w jednym meczu drużynę reprezentują wyłącznie dwie osoby),
b) dopuszczone jest uczestnictwo jednego rezerwowego, który może zmienić dowolnego zawodnika w kolejnych meczach;
c) mecze rozgrywane są do zdobycia 13 punktów przez pierwszą z drużyn;
d) o kolejności w grupie decyduje większa liczba zwycięstw, a w przypadku identycznej liczby zwycięstw posiadanej przez dwa lub więcej zespołów kolejno: wynik bezpośredniego meczu, różnica małych punktów zdobyta we wszystkich meczach,
e) gra rozgrywana jest kulami należącymi do zawodników lub - jeśli takich nie posiadają - kulami dostarczonymi przez organizatorów;
f) obowiązują zasady określone w Oficjalnym Regulaminie Sportu Petanque, znajdujące się na stronie:
www.petanque.pl/asp/pliki/statut_i_regulaminy/tlumaczenie_regulaminu_2021_zmiany_kolegium_sedziow_na_www.pdf
f) z uwagi na rekreacyjny charakter zawodów dopuszczalne są uproszczone zasady, które akceptują obie drużyny w danym meczu, a które nie spowodują złamania powszechnie akceptowanych zasad fair-play; dotyczy to m.in. drobnych błędów popełnianych w trakcie gry, a także sprzętu, którym dysponują gracze;
g) podczas meczów nie jest wymagana obecność Organizatora ani sędziego; wszelkie spory pomiędzy drużynami powinny być rozstrzygane w drodze porozumienia;
h) podczas gry należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w szczególności zasady, że podczas rzutu wykonywanego przez zawodnika żadna inna osoba nie może znajdować się na torze pomiędzy kołem startowym a krańcem toru, w kierunku którego wykonywany jest rzut
i) ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

UWAGA!!!
W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie po ukończeniu 14 roku życia – po okazaniu zgody rodzica/opiekuna prawnego wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu i udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i występują w zawodach na własną odpowiedzialność. Udział w zawodach jest jednoznaczny z oświadczeniem uczestnika, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Brzeskiej Lidze Boule.

Udział w zawodach jest równoznaczny z dobrowolnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocji na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

KONTAKT
www.mosir.brzeg.pl
e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 513 791 044

załącznik do regulaminu zawodów pn. Brzeska Liga Boule

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

NA UDZIAŁ DZIECKA W IMPREZIE SPORTOWO-REKREACYJNEJ POD NAZWĄ

Brzeska Liga Boule

ORGANIZOWANEJ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI W BRZEGU

W DNIU ................................... 2023 r.

Imię i nazwisko dziecka:

…………………………..…………………………………………………………………

Oświadczam, że:

1) zapoznałem(-łam) się z Regulaminem zawodów pod nazwą Brzeska Liga Boule i akceptuję wszystkie jego postanowienia, a w konsekwencji wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ww. zawodach,
2) brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje dziecko w ww. zawodach.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach i filmach wykonanych w trakcie zawodów w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności w materiałach reklamowych i na portalach internetowych Organizatorów, na zasadach określonych w Regulaminie zawodów.

......................................
(data)

………………….......................................................
(czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)