Basen Letni już otwarty! Zapraszamy na Korfantego

9 lipca o godzinie 10.00 rozpoczął działalność Basen Letni w Brzegu. Na odwiedzających czekają trzy niecki basenowe z wodnymi atrakcjami, tarasy i tereny zielone do plażowania, parkingi dla rowerów i samochodów.

Basen znajduje się na terenie ośrodka przy ul. Korfantego i będzie czynny przez całe lato od godz. 10.00 do 19.00. Nad bezpieczeństwem kąpiących będą oczywiście czuwać ratownicy, a do dyspozycji odwiedzających jest pełne zaplecze z toaletami, przebieralniami, natryskami, szafkami depozytowymi, a w sąsiedztwie także z małą gastronomią. 

W odróżnieniu od wielu innych tego typu obiektów, zakup biletu na basen w Brzegu pozwala na dowolną liczbę wejść i wyjść w ciągu jednego dnia, co umożliwia swobodne korzystanie z terenów rekreacyjnych wokół basenu: naturalnego akwenu wraz z plażą i pomostami wokół stawu.

ulotka informacyjna

CENNIK WSTĘPU NA BASEN LETNI W BRZEGU
w sezonie 2024

1. Bilety całodniowe
- normalny: 15,00 zł
- ulgowy: 10,00 zł
- dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 8 zł
2. Bilety popołudniowe (obowiązujące od godz. 16.00):
- popołudniowy normalny: 12,00 zł
- popołudniowy ulgowy: 7,00 zł
- popołudniowy dla posiadacza karty dużej rodziny: 6 zł
3. Wynajem leżaka: 10 zł

Bilety ulgowe przysługują, po okazaniu dokumentów uprawniających do zniżki:
- dzieciom, uczącej się młodzieży i studentom do ukończenia 26 roku życia
- emerytom, rencistom

Bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny (w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2424), przysługuje po okazaniu Karty Dużej Rodziny i dokumentów potwierdzających tożsamość.

Wstęp wolny przysługuje:
- dzieciom do dnia ukończenia 3. roku życia, będących pod opieką osoby pełnoletniej, która zakupiła bilet, po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek dziecka;
- opiekunom osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, po okazaniu dokumentu świadczącego o niepełnosprawności
- weteranom, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2112), po okazaniu dokumentu potwierdzającego status weterana.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z basenu: link

Regulamin basenu znajduje się tutaj