Aquapark otwieramy 27 czerwca

Dlaczego dopiero wtedy?

Z powodu wprowadzonych ograniczeń w działalności pływalni związanych z pandemią, od 17 października 2020 roku nasz aquapark był zamknięty. Okres ten wykorzystaliśmy na wykonanie wielu planowanych i nieplanowanych prac remontowych i modernizacyjnych (pełna lista na końcu informacji).
Prace te wymagały całkowitej zmiany trybu pracy pływalni: opróżnienia niecek z wody, ograniczenia pracy systemów wentylacji, uzdatniania wody, ogrzewania, instalacji wody użytkowej itp.
Po pierwszych sygnałach o możliwości zakończenia lockdownu w branży aquaparków, nasi pracownicy przystąpili do uruchamiania poszczególnych systemów. Niestety, jak to często bywa po wielomiesięcznej przerwie, przywrócenie pełnej sprawności takiego obiektu wiąże się z nieprzewidzianymi problemami i tak też było w naszym przypadku.

Konieczność rozwiązania tych problemów skutkuje kilkutygodniowym opóźnieniem w stosunku do planu (związanym np. z koniecznością sprowadzania materiałów z zagranicy). Ponadto, aby udostępnić pływalnię klientom - zwłaszcza w okresie pandemii - konieczne jest przeprowadzenie badań jakości wody i kontroli sanitarnej. A to będzie możliwe dopiero wtedy, gdy wszystkie systemy basenowe będą już w pełni sprawne. Dodatkowo oczekiwanie na pełne wyniki badań jakości wody może trwać nawet do dwóch tygodni.

Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, realnym terminem otwarcia naszej pływalni jest pierwszy weekend wakacji (26-27 czerwca). Doskonale rozumiemy rozczarowanie Brzeżan, którzy tak długo czekają na powrót do aquaparku. Nasz obiekt ma jednak już 24 lata i wymaga stałej troski o stan techniczny, dlatego prosimy o wyrozumiałość dla odległego terminu wznowienia działalności basenu.

Lista prac wykonanych w aquaparku od października ubiegłego roku:
- wymiana centrali wentylacyjnej,
- wymiana uszkodzonych kanałów wentylacyjnych,
- wymiana odcinków rur wodociągowych wody użytkowej,
- naprawa odcinków rur kanalizacyjnych.
- wymiana odcinków rur wodociągowych wody basenowej – przygotowanie przyłączy pod lampę UV,
- regeneracja pomp obiegów wody basenowej,
- wymiana reflektorów oświetlenia podwodnego niecek basenowych,
- modernizacja automatyki systemu uzdatniania wody,
- modernizacja rozdzielni elektrycznej wentylacji,
- wymiana odcinków instalacji ciepła technologicznego,
- remont zaplecza socjalnego pracowników pływalni,
- remont pomieszczenia centrali wentylacyjnej,
- modernizacja systemu monitoringu,
- wymiana uszkodzonych szyb elewacji hali basenowej,
- wymiana części płytek ceramicznych na plażach hali basenowej,
- wykonanie nowej okładziny słupów i ścian hali basenowej,
- uzupełnianie ceramiki, fug i uszczelnień silikonowych w nieckach basenowych.