19 maja otwieramy halę przy Oławskiej!

Po ponad dwóch miesiącach wznawiamy udostępnianie hali sportowej przy ul. Oławskiej. Od dziś przyjmujemy zapisy (pod e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) na zajęcia - pierwszeństwo mają sekcje klubowe, które korzystały z hali zgodnie z grafikiem na sezon 2019/2020. W hali obowiązują ograniczenia, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów, dlatego prosimy stosować się poniższych zasad i szczegółowych wytycznych, które będziemy udostępniali grupom wchodzącym do hali.

TYMCZASOWE ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI W BRZEGU

W związku ze zniesieniem części ograniczeń dotyczących korzystania z obiektów sportowych, MOSiR Brzeg wprowadza od dnia 19 maja 2020 r. tymczasowe zmiany zasad korzystania z hali sportowej przy ul. Oławskiej.

1. W hali można korzystać dwóch obiektów: dużej sali i małej sali. 2. Wyżej wymienione obiekty udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.00 na podstawie wcześniejszych rezerwacji. 3. Z obiektów może w danym momencie korzystać: - do 24 zawodników oraz 2 trenerów w przypadku dużej sali, - do 12 zawodników oraz 1 trener w przypadku małej sali. 4. Ustala się moduły korzystania z danego obiektu w cyklach trwających 1 godzinę i 15 minut, z przerwą pomiędzy grupami wynoszącą 15 minut. Przedłużenie jednostki treningowej jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy nie będzie to kolidowało z zajęciami innych grup. 5. Pierwszeństwo z korzystania z obiektów mają grupy zorganizowane z klubów sportowych i stowarzyszeń, które były ujęte w harmonogramie na sezon 2019/2020 , a w dalszej kolejności pozostałe grupy zorganizowane. 6. Rezerwacji należy dokonywać u administratora obiektu e-mailem wysłanym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach od 8.00 do 15.00. Telefon kontaktowy: 513 791 044. 7. Zgłoszenia grup należy dokonywać z minimalnie jednodniowym wyprzedzeniem. 8. W zgłoszeniu grupy podajemy: a) nazwę klubu i sekcji, b) obiekt, z którego chce skorzystać grupa (duża sala, mała sala), c) liczebność grupy, d) dzień (dni tygodnia w przypadku zajęć cyklicznych) i godzinę rezerwacji, e) imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu osoby odpowiedzialnej za grupę. 9. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczynamy od 18 maja 2020 r., od godz. 10.00. 10. Grupy zobowiązane są do punktualnego przybycia na obiekt i opuszczenia obiektu po upływie czasu rezerwacji. 11. Dla korzystających z obiektów udostępnione są pomieszczenie WC, natomiast nie są dostępne pomieszczenia szatniowe i prysznice. 12. Szczegółowe zasady korzystania z obiektów będą podawane w formie pisemnej opiekunom grup przed pierwszymi zajęciami. 13. W trakcie korzystania z obiektów obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. 14. Powyższe zasady obowiązywać będą do ich odwołania lub zmiany funkcjonowania obiektu. 15. W kwestiach nie objętych niniejszymi zmianami nadal obowiązuje Regulamin Hali Sportowej MOSiR w Brzegu.