Stadion Miejski – MOSiR Brzeg

MOSiR

poniedziałek-piątek

7:00 - 15:00

Stadion Miejski

codziennie

8:00 - 21:00

Aquapark

codziennie

7:00 - 21:00 (rok szkolny)

Aquapark

codziennie

6.00-22.00 (lipiec-sierpień)

Marina

codziennie

8:00 - 20:00 (w sezonie)

Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | ul. Sportowa 1, 49-304 Brzeg

Stadion Miejski w Brzegu to jeden z najładniejszych i najnowocześniejszych obiektów tego typu na Opolszczyźnie. Został wybudowany w latach 1925-1926. W marcu 2010 roku rozpoczęła się jego kompleksowa modernizacja. Przebudowa objęła m.in. wymianę płyty boiska, budowę tartanowej bieżni oraz powstanie nowych trybun. Nowoczesny obiekt sportowy oddano do użytku w 2011 roku. Od tamtej pory odbywają się tu ważne wydarzenia sportowe, nie tylko o wymiarze regionalnym, ale i międzynarodowym. Na brzeskim stadionie odbyło się między innymi kilka meczów piłkarskich młodzieżowych reprezentacji Polski, zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

Wraz z wiekiem XIX i postępującą industrializacją zaczęła się rozwijać ideologia upatrująca w ćwiczeniach fizycznych czynnik wzmacniający strukturę fizyczną organizmu jak i psychikę człowieka. Swoje teorie w tym zakresie formułowali m.in. Jan Amos Kodeński, Johan Guts Muths czy Jon Dewey. W II połowie wieku powstawać zaczęły stowarzyszenia i kluby sportowe skupiające uwagę na rozwoju tężyzny fizycznej, najpierw o charakterze lokalnym, a później także międzynarodowym. Jednym z takich stowarzyszeń było założone w 1865 r. w Pradze Stowarzyszenie Gimnastyczne pod nazwą „Sokół”, którego wzorzec zaczął być powielany w krajach sąsiednich. Idea budowania zdrowego społeczeństwa miała swój odzew na gruncie lokalnym.

Pierwsze brzeskie towarzystwo gimnastyczne (Sportturnverein) zostało założone w 1859 roku. Działając aż do 1945 r., było jednym z kilku brzeskich organizacji krzewiących kulturę fizyczną. Wśród mieszkańców Brzegu popularne było uprawianie wioślarstwa, kolarstwa, piłki nożnej. By móc w sposób efektywny uprawiać sport niezbędne było przygotowanie odpowiednich miejsc do tego przeznaczonych. Przed 1914 r. brzeżanie spotykali się na placu położonym w pobliżu założonego w 1908 r. Parku, na zapleczu miejskiej gazowni, przy ówczesnej Hermsdorfer Kirchweg. Był to przeznaczony dla towarzystwa sportowego plac do gier przygotowany przez brzeskiego radcę sanitarnego, lekarza, propagatora sportu doktora Karla Larischa (Sun Rai Karl Larisch Turn u. Spielplatz).

Rozbudowujące się struktury brzeskich związków gimnastycznych zaowocowały w latach 20. XX wieku decyzją o budowie nowoczesnego stadionu miejskiego. Projektantem zrealizowanego w latach 1925–1926 stadionu był brzeski architekt miejski Walther Tscheschner. Stadion składał się z trzech boisk (murawy głównej o wymiarach 70 na 100 metrów oraz dwóch boisk treningowych), 6 kortów tenisowych, bieżni lekkoatletycznej oraz toru kolarskiego. Trybuny wokół płyty głównej mogły pomieścić 1500 widzów. Realizacji nie doczekał się jedynie, towarzyszący stadionowi, zaprojektowany przez Tscheschnera w 1928 r., a przeznaczony dla brzeskich towarzystw sportowych, budynek klubowy.

W okresie międzywojennym istniało 15 stowarzyszeń sku piających brzeżan uprawiających różne dyscypliny sportowe. Najliczniej uprawiane było kolarstwo. Brzeski stadion był jedynym obiektem w tej części dawnych Niemiec posiadającym profesjonalny tor kolarski. Dużą popularnością cieszyły się sporty wodne. Wioślarze korzystali z przystani urządzonej na Wyspie Jeżynowej. Początkowo miłośnicy pływania mieli do dyspozycji położone nad Odrą, visá vis Bramy Wrocławskiej kąpielisko z zapleczem oraz plażę na prawym brzegu Odry na wysokości jazu. W 1936 r., przy dzisiejszej ulicy Korfantego, w oparciu o nieczynne wyrobisko, zrealizowano w pełni wyposażone, dysponujące skocznią, basenem i niezbędną infrastrukturą nowoczesne kąpielisko miejskie wraz z zapleczem gastronomicznym.

Miłośnicy hippiki mogli spotykać się również na stadionie miejskim, który można było przystosować do sportów konnych. Do 1945 r. w Brzegu funkcjonowało 5 sal gimnastycznych. Obok wykorzystywania stadionu po wojnie brzeski sport postawił na rozwój sportów halowych. Najlepsze osiągnięcia uzyskiwały brzeskie koszykarki. Początek tej dyscypliny w Brzegu datuje się na 1959 r. Największy sukces Stal Brzeg osiągnęła w sezonie 1989/1990. Brzeskie koszykarki zajęły wówczas 4 miejsce w krajowych rozgrywkach żeńskiej koszykówki. Wśród innych dyscyplin dobrze rozwijała się piłka ręczna, boks, kolarstwo, a w ostatnich kilkunastu latach softball czy tenis stołowy. W 2008 roku podjęto decyzję o kompleksowej przebudowie stadionu. Umowę na realizację nowego obiektu podpisano 26 lutego 2010 r. Prace budowlane ukończono 5 tycznia 2011 r.

Andrzej Peszko

Boisko główne:

 • wymiary (105 x 68m),
 • płyta o nawierzchni trawiastej z drenażem i nawadnianiem,
 • zadaszone trybuny dla 2 tys. widzów,
 • bieżnia okólna z 4 torami i 6 na prostym odcinku,
 • urządzenia lekkoatletyczne,
 • arkady żelbetonowe.

Boisko treningowe:

 • wymiary (105 x 68m),
 • płyta o nawierzchni ze sztucznej trawy z drenażem,
 • oświetlenie boiska.

Boisko treningowe:

 • wymiary (90 x 60m),
 • płyta o nawierzchni trawiastej z drenażem i nawadnianiem.

Budynek klubowy:

 • pomieszczenia dla drużyn,
 • pomieszczenia dla sędziów i lekarzy,
 • zaplecze sanitarne,
 • sala konferencyjna,
 • pomieszczenia odnowy biologicznej.

Zaplecze boisk treningowych:

 • szatnie dla drużyn,
 • zaplecze sanitarne.

Budynek zabytkowy:

 • adaptacja na budynek z miejscami noclegowymi.

Parkingi:

 • nawierzchnia z kostki betonowej,
 • 215 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
 • 7 miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych,
 • miejsca dla autobusów.

REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO W BRZEGU

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Stadion Miejski, dalej zwany Stadionem, stanowi własność gminy Miasto Brzeg i jest administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu, zwany dalej Administratorem.
2. Infrastrukturę Stadionu stanowią:
a. część sportowa (boisko trawiaste główne, boisko trawiaste treningowe, boisko ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia i urządzenia lekkoatletyczne) wraz z zapleczem szatniowym,
b. część usługowo-administracyjna,
c. parkingi.
3. Stadion jest dostępny w godzinach otwarcia:
a. część sportowa jest czynna codziennie od godziny 8.00 do godziny 21.00,
b. część usługowo-administracyjna jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 15.00,
c. parkingi są dostępne wyłącznie dla samochodów osobowych przez cała dobę.
4. Wejście na teren Stadionu oznacza automatyczne i bezwzględne zaakceptowanie przepisów Regulaminu.

II. UŻYTKOWNICY
1. Do korzystania z części sportowej Stadionu, po wcześniejszym zgłoszeniu u Administratora, uprawnione są:
a. Stowarzyszenia, związki sportowe, inne organizacje oraz osoby fizyczne organizujące w części sportowej Stadionu zajęcia lub imprezy o charakterze sportowo- rekreacyjnym, zwane dalej Organizatorami.
b. Osoby pełnoletnie lub małoletnie pod stałym nadzorem i opieką osoby pełnoletniej, uczestniczące jako kibic lub zawodnik w imprezie lub zajęciachorganizowanych przez Organizatora, zwane dalej Uczestnikami.
c. Osoby pełnoletnie korzystające z części sportowej Stadionu indywidualnie, zwane dalej Użytkownikiem indywidualnym.
2. Do korzystania z części usługowo-administracyjnej uprawnione są osoby i instytucje będące klientami i gośćmi MOSiR.
3. Do korzystania z parkingów uprawnieni są wszyscy właściciele pojazdów osobowych korzystający z postoju nie dłużej niż 24 godziny.

III. ZASADY KORZYSTANIA – DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU
1. Korzystanie z części sportowej Stadionu bezwzględnie wymaga wcześniejszego zgłoszenia u Administratora i uzgodnienia zasad użytkowania.
2. Organizatorzy chęć korzystania ze Stadionu zgłaszają w formie pisemnej, określając termin i zakres swojej działalności.
3. Administrator na podstawie pisemnych zgłoszeń Organizatorów ustala harmonogram korzystania z pomieszczeń i boisk na poszczególne miesiące roku. Harmonogram jest podstawowym dokumentem określającym dostępność do części sportowej Stadionu.
4. Administrator pisemne zgłoszenia Organizatorów rozpatruje nie wcześniej niż 2 miesiące przed terminem realizacji i nie później niż 7 dni przed terminem realizacji imprezy lub zajęć.
5. W przypadku Organizatorów zajęć cyklicznych, Administrator wymaga od Organizatorów aktualizacji harmonogramu tych zajęć, najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym harmonogram ma obowiązywać.
6. W sytuacji wolnych terminów dopuszcza się możliwość korzystania z części sportowej Stadionu bez wcześniejszego pisemnego zgłoszenia Organizatora. Decyzję w tej sprawie podejmuje upoważniony pracownik Administratora, zwany dalej Gospodarzem Stadionu.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do ustalenia pierwszeństwa z korzystania z części sportowej Stadionu według następujących kryteriów:
a. Organizatorzy zrzeszeni w stowarzyszeniach i związkach sportowych z terenu gminy Miasto Brzeg,
b. pozostali Organizatorzy z terenu gminy Miasto Brzeg,
c. Organizatorzy spoza terenu gminy Miasto Brzeg, korzystający z pakietu usług na innych obiektach Administratora,
d. Organizatorzy spoza terenu gminy Miasto Brzeg, korzystający tylko z części sportowej Stadionu.
8. Użytkownicy indywidualni chcący skorzystać z szatni, bieżni lub urządzeń lekkoatletycznych zgłaszają się i rejestrują u Gospodarza Stadionu bez konieczności wcześniejszego pisemnego zgłoszenia.

IV. ZASADY KORZYSTANIA – OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW,UCZESTNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH
1. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i przebieg imprezy lub zajęć, w szczególności za organizację imprez masowych.
2. Organizator zobowiązuje się do:
a. przestrzegania przepisów prawa, w szczególności ustawy o organizacji imprez masowych (jeśli zachodzą odpowiednie przesłanki),ppoż, bhp, regulaminu Stadionu, zasad korzystania z boisk i urządzeń, przepisów właściwych związków sportowych, zapisów umowy z Administratorem,
b. wyznaczenia osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za przeprowadzenie imprezy lub zajęć
c. opracowania i przestrzegania regulaminu imprezy lub zajęć
d. kontroli wejścia, tak aby podczas trwania imprezy lub zajęć na wykorzystywanym terenie przebywały tylko osoby uprawnione.
e. utrzymania czystości na wykorzystywanym terenie,
f. dbałości o powierzone mienie, a w przypadku jego uszkodzenia przez Uczestników, do poniesienia kosztów naprawy,
g. punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć zgodnie z harmonogramem.
3. Wszystkich korzystających z części sportowej Stadionu zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zaleceń:
a. wszystkie urządzeniaStadionu należy użytkować zgodne z ich przeznaczeniem,
b. o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz o występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić Administratora lub Gospodarza Stadionu,
c. nie wolno spożywać alkoholu oraz przyjmować środków odurzających,
d. we wszystkich pomieszczeniach oraz przy boisku ze sztuczną nawierzchnią obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych substancji,
e. nie wolno wnosićsztucznych ogni, rac, świec dymnych, pojemników do rozpylania wszelkich gazów i substancji żrących, noży, butelek, szklanek, kijów ani innych przedmiotów, które mogłyby być użyte jako broń,”kominiarek” i innych akcesoriów utrudniających identyfikację osoby,
f. nie wolno rozniecać ognia w jakiejkolwiek postaci,
g. obowiązuje zakaz wnoszenia i wprowadzania na teren Stadionu psów i innych zwierząt,
h. nie wolnoporuszać się pojazdami mechanicznymii parkowaćich(oprócz wyznaczonych miejsc) oraz w jakikolwiek sposób blokować chodników, dróg dojścia, wyjść i wejść,
i. zabronione jest wspinanie się na maszty, dachy budynków i innych konstrukcji, mury, ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe, pomosty itp.
j. nie wolno wchodzić na obszary nieudostępnione przez Administratora,
k. nie wolno przebywać na terenie Stadionu poza godzinami otwarcia.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wobec Organizatorów, Uczestników oraz Użytkowników indywidualnych, którzy naruszają zasady porządkuprawnego, w tym zapisy Regulaminu, będą wszczęte czynności zmierzające do wyegzekwowania prawidłowego postępowania, z usunięciem ze Stadionu włącznie oraz sprawamoże zostać skierowanana drogę postępowania administracyjnego, karnegolub cywilnego.
2. Nagminne naruszanie Regulaminu może spowodować wydanie przez Administratora zakazu wstępu na teren Stadionu.
3. Za wyrządzone na Stadionie szkody, w przypadku Użytkowników indywidualnych – odpowiada osoba wyrządzająca szkodę, w przypadku Uczestników (zawodników lub kibiców) – odpowiada Organizator.
4. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie,Administrator zastrzega sobie prawo do ostatecznych rozstrzygnięć.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ

Użytkownicy korzystają z boiska zgodnie z zapisami Regulaminu Stadionu Miejskiego w Brzegu, a ponadto stosująsię do następujących reguł:
1. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie imprezy lub zajęć wpisują się do rejestru użytkowników.
2. Uczestnicy imprezy lub zajęć mogą korzystać z pomieszczeń szatniowych i sanitarnych.
3. Uczestnicy imprezy lub zajęć mogą korzystać ze sztucznego oświetlenia po zapadnięciu zmroku, na całym boisku lub na jednej połowie, w zależności od charakteru prowadzonych zajęć i liczby uczestników.
4. Aby korzystać z całego boiska należy zgłosić co najmniej 16 uczestników zajęć, w innym przypadku upoważniony pracownik Administratora (Gospodarz Stadionu) może wyznaczyć do zajęć tylko jedną połowę boiska.
5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych upoważniony pracownik Administratora (Gospodarz Stadionu) może zawiesić korzystanie z obiektu.
6. Dopuszcza się używanie wyłącznie obuwia sportowego z niskimi (do 13mm) kołkami z gumy lub tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego. Bezwzględnie zabrania się używania obuwia z kołkami metalowymi, aluminiowymi, ceramicznymi oraz kolcami.
7. Zabrania się wchodzenia i wjeżdżania na boisko łyżworolkami, wrotkami, deskorolkami, rowerami, motorowerami i innymi pojazdami mechanicznymi.
8. W obrębie boiska obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji oraz posługiwania się otwartym ogniem.
9. Niedopuszczalne jest zaśmiecanie boiska, wnoszenie na jego teren opakowań szklanych i metalowych oraz żucie gumy.
10. Zabrania się niszczenia płyty boiska i urządzeń sportowych, a także wspinania się na ogrodzenia, słupy oświetleniowe itp. Upoważniony pracownik Administratora (Gospodarz Stadionu), w uzasadnionych przypadkach naruszenia Regulaminu i powyższych zasad może:
1. Nakazać zmianę obuwia i stroju.
2. Zwrócić uwagę na niezgodne z Regulaminem zachowanie.
3. Nakazać przerwanie zajęć i opuszczenie terenu boiska.
4. Wezwać służby porządkowe celem przywrócenia porządku.