Hala Sportowa – MOSiR Brzeg

MOSiR

poniedziałek-piątek

7:00 - 15:00

Stadion Miejski

codziennie

8:00 - 21:00

Aquapark

codziennie

7:00 - 21:00 (rok szkolny)

Aquapark

codziennie

6.00-22.00 (lipiec-sierpień)

Marina

codziennie

8:00 - 20:00 (w sezonie)

Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | ul. Sportowa 1, 49-304 Brzeg

Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest największym tego typu obiektem w Brzegu. W godzinach przedpołudniowych korzystają z niej uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, a po południu odbywają się tu zajęcia treningowe kilku brzeskich klubów:
– KSK Stal Brzeg (koszykówka kobiet)
– UKS Piłsudczyk Brzeg (koszykówka kobiet)
– SKS Orlik Brzeg (piłka ręczna mężczyzn i boks)
– Gredar Futsal Team Brzeg (futsal mężczyzn)
– KLA Kotwica Brzeg (lekkoatletyka)
– tenis stołowy

W weekendy odbywają się mecze ligowe wyżej wymienionych klubów oraz amatorskie rozgrywki organizowane przez MOSiR: Brzeska Liga Koszykówki, Brzeska Liga Futsalu oraz Brzeska Amatorska Liga Siatkówki. Odbywają się tutaj również inne turnieje oraz imprezy, jak np. koncerty, występy kabaretów, wystawy psów, kotów i inne.

Duża Hala Sportowa:
– pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, futsalu, koszykówki i siatkówki
– 4 boczne kosze z regulowaną wysokością obręczy
– nawierzchnia: parkiet
– trybuny z 250 miejscami siedzącymi
– toalety dla kibiców
– 2 balkony bez miejsc siedzących

Mała Hala Sportowa:
– wielkość boiska do streetballa
– 1 kosz do koszykówki
– możliwość założenia siatki do siatkówki
– nawierzchnia: parkiet

Szatnie:
– 4 szatnie z natryskami i toaletami (w tym dostosowane dla osób niepełnosprawnych)
– 2 szatnie bez natrysków
– szatnia dla sędziów z natryskiem i toaletą

Pozostałe:
– winda dla niepełnosprawnych
– sala konferencyjna z możliwością używania jej do ćwiczeń

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ

 1. Hala sportowa jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, zajęć sportowo-rekreacyjnych i imprez sportowych.
 2. Przebywanie na hali sportowej zespołów ćwiczących dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela (instruktora).
 3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy: koszulka, spodenki lub dres oraz zmienne obuwie sportowe.
 4. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
 5. Opiekę nad halą sportową podczas ćwiczeń powierza się młodzieży i organizacjom z niej korzystającym.
 6. Wszystkie urządzenia z hali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Opiekę nad sprzętem i urządzeniami sportowymi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan w/w sprzętu i urządzeń oraz ich przydatności w czasie zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
 8. Młodzież ćwicząca na hali sportowej zobowiązana jest przestrzegać poleceń nauczyciela (instruktora) dotyczących szczególnie ładu, porządku, dyscypliny i bezpieczeństwa.
 9. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela, a po zakończeniu zajęć złożyć w miejscu wyznaczonym.
 10. Wszelkie uszkodzenia sprzętu trzeba natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
 11. Podstawowym warunkiem korzystania z hali i szatni jest utrzymanie czystości i porządku na obiekcie sportowym”.
 12. W czasie odbywania się imprez sportowych wstęp na halę sportową dla wszystkich uczestników dozwolony jest wyłącznie w miękkim obuwiu sportowym.
 13. Za stan hali i jej wyposażenia odpowiada Dyrekcja oraz nauczyciele (instruktorzy) prowadzący zajęcia, organizatorzy imprez sportowych, a także wszyscy użytkownicy.

Wszyscy użytkownicy proszeni są o dostosowanie się do niniejszego Regulaminu.