Aquapark – MOSiR Brzeg

MOSiR

poniedziałek-piątek

7:00 - 15:00

Stadion Miejski

codziennie

8:00 - 21:00

Aquapark

codziennie

7:00 - 21:00 (rok szkolny)

Aquapark

codziennie

6.00-22.00 (lipiec-sierpień)

Marina

codziennie

8:00 - 20:00 (w sezonie)

Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | ul. Sportowa 1, 49-304 Brzeg

Aquapark w Brzegu jest obiektem rekreacyjnym, w którym zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych. Gwarantuje to wysoką jakość usług w zakresie pływania rekreacyjnego oraz małej hydroterapii. Obiekt nasz wyposażony jest w wydajny system klimatyzacji zapewniający odpowiednią wilgotność i stałą temperaturę powietrza. Własna oczyszczalnia wody gwarantuje, że jakość jej odpowiada czystości wody pitnej. Pływalnia jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Atrakcją naszego obiektu jest zjeżdżalnia wodna o długości 64 metrów, która cieszy się dużym powodzeniem zarówno wśród dzieci jak też osób dorosłych. Dla najmłodszych gości udostępniony jest brodzik z wodą o temperaturze 31°C, małą zjeżdżalnią i parasolem wodnym.

Użytkownikom, którzy oczekują relaksu polecamy whirlpool, w którym naprzemiennie ma miejsce masaż powietrzny i wodny. Tutaj siedząc, goście poddają się rozluźniającemu masażowi całego ciała w wodzie o temperaturze 34°C.

Aquapark w Brzegu to wodny park rozrywki ze zjeżdżalniami, hydromasażami i doskonałymi warunkami do oswajania się z wodą.

Kryta Pływalnia
ul. Wrocławska 11
49-300 Brzeg

tel: 77 404 55 85; 77 404 55 86
fax: 77 404 55 86
e-mail: aquapark@brzeg.pl

Godziny otwarcia
– codziennie od 7.00 do 21.00
– w lipcu i sierpniu od 6.00 do 22.00
– pływalnia jest nieczynna jedynie w Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną, 1 listopada i w czasie postoju technologicznego na przełomie grudnia i stycznia (terminy ruchome)

wyjątki – patrz w zakładce Rezerwacje

ico1

Doskonała jakość wody

Świetną jakość wody zapewnia własna oczyszczalnia, która sprawia, że woda w nieckach basenów jakością odpowiada wodzie pitnej. Podstawowym środkiem uzdatniania wody jest ozon. Komfort kąpiącym zapewnia również klimatyzacja, dzięki czemu w obiekcie panuje odpowiednia wilgotność i temperatura powietrza.

ico2

Atrakcje

Jazda 62 metrową rynną rozpoczyna się na wysokości drugiego piętra, whirpool z wodą o temperaturze 34 stopni, liczne masaże wodne, mini zjeżdżalnia i parasol wodny to największe, choć nie jedyne atrakcje brzeskiej krytej pływalni. W cenie biletu można wziąć udział w zajęciach aqua aerobiku lub pozostawić dziecko pod opieką animatora zabaw wodnych.

ico3

Bezpieczeństwo

Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratownicy WOPR, którzy dbają również o prawidłowe i bezpieczne korzystanie z basenów. Dzięki temu na brzeskiej pływalni nie doszło nigdy do poważniejszego wypadku.

ico4

Relaks i zdrowie

Pływalnia dzięki swym kompaktowym rozmiarom zapewnia przytulna atmosferę, sprzyjającą relaksowi. Niezbyt głębokie niecki zapewniają idealne warunki do oswajania nawet małych dzieci z wodą i nauki pływania. Urządzenia do masaży wodnych pozwalają potrzebującym zaznać dobrodziejstw hydroterapii.

REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW KRYTEJ PŁYWALNI W BRZEGU

I. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1. Kryta Pływalnia jest własnością Gminy Miasto Brzeg, administrowaną przez MOSiR Brzeg.
2. Kryta Pływalnia czynna jest:

codziennie w godzinach od 7.00 do 21.00
w okresie wakacji w godzinach od 6.00 do 22.00

Dopuszczalna jest inna organizacja czasu pracy Pływalni. O zmianach użytkownicy będą informowani z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Osoby chcące przebywać na terenie Krytej Pływalni oraz korzystać z usług oferowanych w obiekcie, zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu i przestrzegać jego postanowień. Wykupienie karty wstępu jest akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
4. Użytkownikiem obiektu jest osoba, która posiada ważną kartę wstępu i przebywa na terenie Pływalni.
5. Wykupiona karta wstępu podlega rozliczaniu i zwrotowi w kasie pływalni wraz z kluczem od szafki ubraniowej.
6. Użytkowanie obiektu dostępne jest dla każdego, z wyjątkiem osób znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków.
7. Osoby ze skłonnościami do ataków skurczów lub utraty przytomności oraz upośledzone, ze względu na własne bezpieczeństwo, powinny poinformować o tym fakcie ratownika. Wskazane jest, aby przebywały na terenie Krytej Pływalni pod opieką osoby towarzyszącej.
8. Dzieci w wieku do 12 lat mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
9. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
a) palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
b) wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, z wyłączeniem suchej części baru,
c) przebywania zwierząt,
d) wstępu osobom po użyciu alkoholu lub, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
10. Obsługa pływalni może, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub innymi ważnymi powodami, ograniczyć korzystanie z Krytej Pływalni w całości lub części. W przypadku wydalenia użytkownika z Krytej Pływalni, uiszczone opłaty nie są zwracane.
11. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz Krytej Pływalni, w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za zgodą kierownictwa Krytej Pływalni.
12. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia w depozycie pieniędzy oraz przedmiotów wartościowych. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, kosztowności i dokumenty pozostawione w szatni głównej oraz w skrytkach szafek ubraniowych.
13. Nakrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni głównej obiektu. Odzież osobistą należy przechowywać wyłącznie w skrytkach szafek ubraniowych.
14. Karta wstępu upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie Krytej Pływalni, będących w administracji MOSiR.
15. Osoby korzystające z usług Krytej Pływalni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
16. Pobyt na hali basenowej należy zakończyć najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem tak, aby opuścić obiekt Krytej Pływalni najpóźniej o godzinie jej zamknięcia. Za niewykorzystany z tego tytułu czas, uiszczone opłaty nie są zwracane.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

17. Na hali basenowej obowiązuje wyłącznie standardowy strój kąpielowy: dla kobiet jedno- lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki. Dopuszcza się spodenki z przedłużonymi nogawkami pozbawione kieszeni i części metalowych.
18. Obuwie kąpielowe (klapki) i ręczniki należy zostawić w pomieszczeniach natrysków lub w przebieralni.
19. Dzieci korzystające z pieluch obowiązują specjalne pieluchy jednorazowe przeznaczone do kąpieli.
20. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej do umycia całego ciała i dezynfekcji stóp.
21. Przy korzystaniu z atrakcji wodnych, w tym w szczególności ze zjeżdżalni należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania oraz poleceń obsługi.
22. Korzystanie z niecek basenu może odbywać się tylko w obecności ratownika. Ratownikami są osoby, które noszą identyfikator i ubiór z napisem RATOWNIK.
23. Na terenie hali basenowej zabrania się:
a) biegania,
b) wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników,
c) skakania do wody z obrzeży basenu,
d) używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
e) konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej, poza barem i strefą wokół niego,
f) zanieczyszczania wody,
g) hałasowania w sposób zakłócający spokój innych użytkowników.
24. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.
25. Grupy zorganizowane korzystające z usług krytej pływalni zobowiązane są do przestrzegania dostępnego w kasie Pływalni „Regulaminu dla grup zorganizowanych”, stanowiącego uzupełnienie niniejszego „Regulaminu”.
26. Rzeczy znalezione na terenie Krytej Pływalni należy przekazać personelowi, który przekazuje je do szatni. Zatrzymywanie rzeczy znalezionych stanowi naruszenie prawa.
27. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez Właściciela.
28. Nieodebrane rzeczy znalezione przechowywane są w wydzielonym miejscu w szatni Krytej Pływalni przez okres 14 dni. Po tym okresie komisja powołana przez dyrektora MOSiR dokonuje kwalifikacji rzeczy znalezionych:
a) do likwidacji,
b) do przekazania jednostkom pomocy społecznej, domom dziecka itp. organizacjom.
29. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.

Dzień Przerwa Rezerwacje
Poniedziałek 15.30 – 17.30
Nauka pływania
Wtorek 15.30 – 17.30
Nauka pływania
Środa 15.30 – 17.30
Nauka pływania
Czwartek 15.30 – 17.30
Nauka pływania
Piątek 15.30 – 17.30
Nauka pływania
Sobota
Niedziela

INDYWIDUALNE KARTY WSTĘPU

Bilet normalny
1 godzina – 10 zł, dopłata po upływie czasu zaliczki – 0,17 zł/min
2 godziny – 15 zł, dopłata po upływie czasu zaliczki – 0,13 zł/min

Bilet ulgowy
1 godzina – 7 zł, dopłata po upływie czasu zaliczki – 0,12 zł/min
2 godziny – 10 zł, dopłata po upływie czasu zaliczki – 0,09 zł/min

ZBIOROWE KARTY WSTĘPU (DLA GRUP LICZĄCYCH OD 5 OSÓB OPŁACAJĄCYCH WSTĘP)

Bilet normalny
1 godzina – 9 zł, dopłata po upływie czasu zaliczki – 0,15 zł/min
2 godziny – 14 zł, dopłata po upływie czasu zaliczki – 0,12 zł/min

Bilet ulgowy
1 godzina – 6 zł, dopłata po upływie czasu zaliczki – 0,10 zł/min
2 godziny – 9 zł, dopłata po upływie czasu zaliczki – 0,08 zł/min

ABONAMENTOWE KARTY WSTĘPU

Karta 5-godzinna (ważna przez 2 miesiące)
Normalna – 45 zł
Ulgowa – 35 zł

Karta 10-godzinna (ważna przez 3 miesiące)
Normalna – 80 zł
Ulgowa – 60 zł

SPECJALNE KARTY WSTĘPU

Srebrna – bez limitu czasu przebywania na pływalni. Karta ważna 30 dni – 120 zł
Złota – bez limitu czasu przebywania na pływalni. Karta ważna 365 dni – 1000 zł

UWAGA!
Dodatkowo 10 minut gratis na przebranie!!!

WSTĘP ULGOWY przysługuje dzieciom i młodzieży do lat 25 za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Informujemy, że w roku szkolnym naukę pływania na terenie Aquaparku prowadzić będzie szkoła pływania AQUASPORT we współpracy ze szkołą pływania  NERO.