Zawody kajakowych dwójek i rywalizacja na ergowiosłach